Pielęgniarka poseł (PiS) Bernadeta Krynicka w sejmie: "Pan minister Szumowski traktuje nas priorytetowo".

Pielęgniarki 2019.


Pielęgniarka poseł (PiS) Bernadeta Krynicka w sejmie:

"Pan minister Szumowski traktuje nas priorytetowo". 

Posiedzenie sejmu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Poseł Bernadeta Krynicka:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!

Od wielu lat toczy się dyskusja na temat dramatycznej sytuacji w polskim pielęgniarstwie i położnictwie. Jaka była sytuacja za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego…

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Ha ha ha.)

…dokładnie, szanowni państwo, pamiętam.

(Poseł Tomasz Piotr Nowak: 8 lat.)

(Głos z sali: 3 lata, 3 lata.)

Nie było łatwo, żadnych podwyżek przez 8 lat. Restrukturyzacja szpitala polegała na tym, że były zwalniane pielęgniarki. Nie było żadnego wsparcia.

(Poseł Małgorzata Pępek: 3,5 roku.)

Niszczyliście zawód pielęgniarki, położnej. Obecnie wiem, że jedną z priorytetowych kwestii w polskiej ochronie zdrowia…

(Poseł Ryszard Wilczyński: Ze swojego proszę się tłumaczyć.)

…jest właśnie kwestia grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Stanisław Tyszka:

Szanowni państwo, bardzo proszę nie utrudniać wystąpienia.

Poseł Bernadeta Krynicka:

Pan minister Szumowski traktuje nas priorytetowo. Wsparcie tych grup zawodowych to nie tylko zapewnienie stabilnych wynagrodzeń, ale także system rozwiązań, który doprowadzi do zastępowalności pokoleniowej. Pani minister, proszę powiedzieć, jak kształtowała się sytuacja pielęgniarek i położnych w ostatnich latach i jak ministerstwo poprawia sytuację w zawodach pielęgniarek i położnych. Dziękuję bardzo.

(Oklaski)

(Głos z sali: Ile było protestów?)

źródło: stenogram posiedzenia sejmu