Środki na wynagrodzenia "zostały przekazane pielęgniarkom i mamy sygnały, że nawet z nadwyżką". Powiedziała w sejmie wiceminister zdrowia.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Środki na wynagrodzenia "zostały przekazane pielęgniarkom
i mamy sygnały, że nawet z nadwyżką".

Powiedziała w sejmie wiceminister zdrowia.

Posiedzenie sejmu w dniu 17 stycznia 2019 roku

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

(...)

(Poseł Elżbieta Gelert: A co z płacami?)

Jeżeli chodzi o nadwykonania w zakresie zaćmy, są płacone.
Pani poseł pytała o wynagrodzenia.

(Poseł Elżbieta Gelert: Innych grup zawodowych.)

Pani Poseł! Pani doskonale wie, że środki na wynagrodzenia – jeszcze raz powtórzę – zostały przekazane. Zostały przekazane pielęgniarkom i mamy sygnały, że nawet z nadwyżką, na wynagrodzenia lekarskie zostały środki przekazane, natomiast dla ratowników medycznych środki są przekazane odrębnie, zgodnie z wykazem…

(Poseł Elżbieta Gelert: Inne grupy.)

…przedstawionym przez dyrektorów podmiotów leczniczych.

Natomiast ustawa o minimalnym wynagrodzeniu nakłada na dyrektora podmiotu leczniczego obowiązek dokonywania systematycznego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i nieprawdą jest, że nie występuje ten wzrost wynagrodzeń, bo ustawa mówi…

 

Wicemarszałek Stanisław Tyszka:

Pani minister, proszę już powoli kończyć.

Już. …że w tym roku powinno być 20% brakującej kwoty…

(Poseł Elżbieta Gelert: Ależ oczywiście, że jest.)

…między aktualnym a przyszłym wynagrodzeniem. 

(...)

źródło: stenogram posiedzenia sejmu