MZ o pielęgniarkach: Zmiany (normy oraz likwidacja łóżek) mają za zadanie doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Pielęgniarki 2019.


MZ o pielęgniarkach: Zmiany (normy oraz likwidacja łóżek)

mają  za zadanie doprowadzić

do sukcesywnego polepszenia

dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia w dniu 4 lutego 2019 roku:

4 lutego 2019 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala, reprezentujący stronę pracodawców. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali  pp.: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w MZ, Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w MZ, Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w MF, Andrzej Jacyna Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację o dotychczasowych efektach wprowadzenia tzw. sieci szpitali. Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne i poprawią dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.

Zespół omówił stan realizacji nakładów na służbę zdrowia w kontekście dochodzenia do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w wysokości 6% PKB.  Podstawowym celem jest zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz poprawa ich jakości m.in. poprzez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym. MZ zwróciło uwagę na konieczność wypracowania metodologii następujących po sobie kolejnych kroków, tak by kryteria zasady były ściśle określone i rygorystycznie przestrzegane.

Ministerstwo Zdrowia przestawiło informacjęna temat wdrażania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tzw. normy pielęgniarskie).  Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2012), które wprowadza minimalne wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek. Powyższa regulacja odnosi się do lecznictwa szpitalnego (dotyczy wymogów kontraktowania świadczeń szpitalnych finansowanych ze środków publicznych). Zmiany mają  za zadanie doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek oraz położnych wykonujących zawód w Polsce oraz poprawić bezpieczeństwo pacjentów.

źródło: dialog.gov


OBSADY PIELĘGNIARSKIE. JEDNOOSOBOWE!

DYREKTOR SZPITALA: NIE DA SIĘZOSTAWIĆ W NOCY Z

PACJENTAMI NA ODDZIALE JEDNEJ PIELĘGNIARKI...

BRAWO DLA PANA!

TYLKO NIECH PAN TO POWIE INNYM DYREKTOROM SZPITALI.

UWAGA!!! O normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych, o obsadach pielęgniarskich na szpitalnych oddziałach od 12.50 minuty powyższego materiału wideo...