MZ o pielęgniarkach. Profity dla absolwentów szkół pielęgniarskich.


MZ O PIELĘGNIARKACH.

PROFITY DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PIELĘGNIARSKICH.

Pielęgniarskie kompetencje zamawiane – III edycja (tzw. Program 800+, Program stypendialny) - projekt realizowany od 2018 r., nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2018 r. Alokacja na konkurs – 90 000 000 zł, w tym planowana kwota na stypendia motywacyjne w wysokości 15 041 600 zł oraz planowana kwota na stypendia dla absolwentów w wysokości 23 280 000 zł. Do realizacji wybrano 28 projektów.

III edycja konkursu zakłada, oprócz realizacji programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków, także realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych. W ramach tego konkursu studenci od II roku kształcenia otrzymają stypendia motywacyjne w wysokości 800,00 zł.

Ponadto projekt przewiduje finansowanie ponadprogramowych praktyk zawodowych oraz dofinansowanie wynagrodzenia opiekunów grup. Po ukończeniu kształcenia absolwenci będą otrzymywać stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski). W aktualnej edycji konkursu będzie wspierany okres pracy pielęgniarek po zakończeniu kształcenia.
 

źródło: powyższy tekst to fragment odpowiedzi na interpelację poselską, której udzieliła wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko w dniu 12 lutego 2019 roku

Zobacz także poprzednie odcinki pielęgniarskiego vloga