Do norm pielęgniarskich można wliczać ratowników? Ministerstwo odpowiada.

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek


DO NORM PIELĘGNIARSKICH MOŻNA WLICZAĆ RATOWNIKÓW?
 
MINISTERSTWO ODPOWIADA.
 
Poseł Zbigniew Ajchler w dniu 16 stycznia 2019 roku zadał pytanie ministrowi zdrowia:
 
Szanowny Panie Ministrze,
 
z początkiem 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Według niego minimalny wskaźnik zatrudnienia w oddziałach o profilu zachowawczym powinien wynosić 0,6 etatu na łóżko, a w oddziałach o profilu zabiegowym 0,7. W pediatrii normy zatrudnienia pielęgniarek będą jeszcze wyższe (0,8 dla oddziałów zachowawczych i 0,9 dla zabiegowych). Po przeliczeniu minimalnych norm według wytycznych z rozporządzenia względem łóżek zgłoszonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby spełnić wymagania zawarte w ww. rozporządzeniu MZ, bez redukcji łóżek na dzień 01.01.2019 r. brakuje 25,38 etatów pielęgniarskich oraz 14,28 etatów położniczych. Ażeby zachować obecny stan zatrudnienia, należy zredukować 61 łóżek w szpitalu, z różnym podziałem w oddziałach. Dyrektorzy szpitali zwracają uwagę, że ze spełnieniem nowych wymagań mogą być problemy ze względu na braki personelu, a sytuacja ta może doprowadzić do redukcji łóżek, a nawet zamknięcia oddziałów z powodu deficytu personelu pielęgniarskiego i niespełniania nowych norm.
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:
 
(...)
 
2. Czy będzie rozważane wliczenie do norm pielęgniarskich ratowników pracujących w oddziałach?
 
Odpowiedzi na to pytanie udzieliła w dniu 15 lutego 2019 roku wiceminister zdrowia pani Józefa Szczurek-Żelazko.
 
Poniżej cytujemy jej fragment:
 
"Jednocześnie wyjaśniam, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego nie daje możliwości wliczania do norm pielęgniarskich ratowników medycznych pracujących w oddziałach. Natomiast informuję, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2018, poz. 2376), zgodnie z którym świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwiej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić : opiekuna medycznego, ratownika medycznego, sekretarkę medyczną. Liczba i kwalifikacje ww. personelu są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem: profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych, liczby i bieżącego wykorzystania łóżek oraz wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych". 
 
Wybrał: Mariusz Mielcarek
 
 

Komentarze użytkowników

#1  2019.02.21 09:15:07 ~Ja

Gdyby tylko na miesiac wszystkie pielegniarki ograniczyly sie do 1 swojego miejsca pracy,bez dorabiania w 2-3 miejscach,to wiecej niz polowe placowek trzebaby na amen zamknac.

#2  2019.02.21 14:42:06 ~Iśka

I tak powinno być, pielęgniarki powinny ograniczać się do jednej pracy w jednym zakładzie pracy, a nie dorabiać na oddziałach których kompletnie nie znają. Liczy się kasa. A osoba która z nią pracuje musi mieć wszystko pod kontrolą, za te same pieniądze. Pielęgniarki powinny się zacząć szanować, bo tą pracą dodatkową pokazują że można je za grosze kupić. A wypompowywanie ratowników medycznych na oddziale to kolejne nieporozumienie, ale liczy się aby KTOŚ był aby liczba osób się zgadzała na dyżurze. Godnie powinniśmy zarabiać to znalazłyby się ręce do pracy

#3  2019.02.22 14:17:26 ~Iwona C

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uzupełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest anonimowa i całkowicie dobrowolna. Zostanie ona użyta do celów naukowych. https://docs.google.com/forms/d/1n27OAjhodZ9-GeVOjPRAiRgIRPDOYmHghFX45Q4lhsI/viewform? edit_requested=true

#4  2019.07.05 10:22:07 ~Kolo

Pamiętaj młody człowieku , wybierając pielęgniarkę za dziewczynę , musisz mieć świadomość że przez 30 następnych lat życia nie będzie miała, czasu żeby ugotować ci rosół, nie będzie miała czasu dla dzieci, i nie pojedziecie na wakacje. Czemu? Bo wciąż będzie w szpitalu na dyżurze i nie dlatego że chce , tylko że musi.

Dodaj komentarz