Około 2 tys. pielęgniarek ma więcej niż jedną specjalizację. MZ to krytykuje!

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.


Odcinek 8 pielęgniarskiego vloga,

który został wyemitowany w dniu 12 marca

nagrywaliśmy w szpitalnej szatni...

Zobacz poprzednie odcinki pielęgniarskiego vloga


OKOŁO 2 TYS. PIELĘGNIAREK MA WIĘCEJ

NIŻ JEDNĄ SPECJALIZACJĘ

MZ TO KRYTYKUJE!

UWAGA!!! Pielęgniarka skazana! Źle odczytała "niedbale" zapisane zlecenie lekarskie. 

Zobacz także: Pielęgniarka - miesięcznik branżowy - prorządowy związek pielęgniarek.

Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Pielęgniarki i położne mają prawo i obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności.
Podstawą prawną kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych jest ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Ustawa określa cztery rodzaje kształcenia podyplomowego: szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja), kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny, kurs dokształcający. Minister Zdrowia w 2015 r. zmniejszył liczbę dziedzin specjalizacji.

Jednakże ze względu na postulat wprowadzenia modułowego systemu kształcenia podyplomowego w toku prac Zespołu wskazano, że liczba dziedzin specjalizacji i innych obszarów kształcenia powinna ponownie zostać zweryfikowana.

Wskazano też potrzebę dalszej ewaluacji programów kształcenia podyplomowego w zakresie treści i wymiaru godzin kształcenia, wprowadzenia systemu modułowego, e-learningu oraz wprowadzenia mentora jako istotnego ogniwa rozwoju zawodowego i poprawy jakości kształcenia praktycznego. W celu upowszechnienia metody e-learningowej niezbędne jest zbudowanie platformy edukacyjnej przeznaczonej dla pielęgniarek i położnych. Aktualnie brakuje jednolitego systemowego rozwiązania w tym zakresie.

Szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych są corocznie (od 2003 r.) dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. 

Od 2009 r. kwota środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie szkoleń specjalizacyjnych z budżetu państwa wynosi corocznie około 8 mln zł. Kwota ta jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb i powinna być sukcesywnie zwiększana, z przeznaczeniem na dofinansowanie również innych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, np. kursów kwalifikacyjnych.

W świetle obowiązujących przepisów prawa pielęgniarki i położne, które odbyły specjalizację
ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej z budżetu państwa po upływie pięciu lat od zakończenia poprzedniej specjalizacji. Przyczynia się to do występowania niekorzystnego zjawiska ukończenia przez pielęgniarki lub położne kilku (minimum od dwóch do pięciu) dziedzinowo różnych specjalizacji, dofinansowywanych ze środków publicznych, z czego druga lub kolejna
specjalizacja zazwyczaj nie jest wykorzystywana w systemie ochrony zdrowia, z uwagi na niezgodność z profilem aktualnego zatrudnienia. Taki stan rzeczy dotyczy około 2 000 pielęgniarek i położnych.

UWAGA!!! Pielęgniarka skazana! Źle odczytała "niedbale" zapisane zlecenie lekarskie. 

Zobacz także: Pielęgniarki: tak nas traktował ordynator!

Zobacz także: Pielęgniarki - miesięcznik branżowy - pielęgniarka pomyliła krew...

Zobacz także: Pielęgniarka - miesięcznik branżowy - prorządowy związek pielęgniarek.

źródło: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Komentarze użytkowników

#1  2019.03.15 15:13:12 ~Obserwator

No to teraz pora coś nowego wymyśleć aby doić z pielegniarek pieniążki. Były licea, studia magisterskie później wymyślono licencjaty, specjalizacje. To ja proponuję teraz nadać stopnie specjalizacją.

#2  2019.03.15 17:18:03 ~Maria

A dlaczego ministerstwo zdrowia nie pomyślało ,aby te pielęgniarki które ukończyły specjalizację zgodną z zatrudnieniem otrzymały stosowną podwyżkę tak jak w innych zawodach po jej ukonczeniu

#3  2019.03.15 17:37:25 ~Szacunek

Nie rozumiem MZ. Powinni się cieszyć że pielęgniarki chcą więcej wiedzieć i wiedzę stosować w swojej pracy. Niektóre specjalizacje się uzupełniają i w pełni popieram pielęgniarki chcące się uczyć. Dziwne że w innych zawodach posiadanie więcej niż jednej specjalizacji nikomu nie przeszkadza.

#4  2019.03.15 18:13:49 ~ja

Za chwilę ministerstwu nie spodoba się że pielęgniarki mają magistra./raczej już to się dzieje/

#5  2019.03.15 22:03:02 ~pytanie

Czy pielęgniarka może w przeciągu 2 lat zrobić 2 specjalizacje (odpłatnie). Odp. Tak. Pytam się , jakim cudem? Lekarze robiąc specjalizację muszą pracować w oddziałach o danym profilu specjalizacji. Czy tak jest u pielęgniarek? Jak jest możliwe, że pielęgniarka pracując na oddziale okulistycznym, robi specjalizację, np. z pediatrii bądź psychiatrii? Proszę o szczere wypowiedzi

#6  2019.03.16 03:15:46 ~Gośka

Robiłam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego ( pracowałam na pulmonologii) finansowaną przez ministerstwo. Obecnie pracuję na psychiatrii, i przymierzam się ponownie do specjalizacji. A to, że zmieniłam miejsce pracy przyczynił się pracodawca który łata dziury pielęgniarkami i latamy z oddziału na oddział. To niby dlaczego ma mi się zabronić kolejnej specjalizacji?

#7  2019.03.16 13:18:14 ~do 6

Jak nie masz gdzie spożytkować nadmiaru energii i wolnego czasu to może lepiej pojeździć na rowerku.

Dodaj komentarz