Pielęgniarki - Ile dodatkowych etatów pielęgniarskich stworzyły szpitale?

Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek.


ILE DODATKOWYCH ETATÓW PIELĘGNIARSKICH

STWORZYŁY SZPITALE? 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sytuacji szpitali w woj. lubelskim po wprowadzeniu wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze!

11 października 2018 r. podpisane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w którym zostały określone normy zatrudnienia dla pielęgniarek na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Rozporządzenie obowiązuje od stycznia 2019 r. Jego podstawowym założeniem jest wprowadzenie wskaźnika zatrudnienia pielęgniarek zależnego od liczby łóżek na danym oddziale. Na oddziałach zachowawczych wskaźnik wynosić ma 0,6 etatu na jedno łóżko, a na oddziałach zabiegowych – 0,7 etatu pielęgniarskiego.

Docierają do mnie niepokojące informacje o tym, że dyrektorzy wielu szpitali w województwie lubelskim nie są w stanie zapewnić określonej rozporządzeniem liczby etatów pielęgniarskich, w związku z czym dochodzi do sytuacji likwidowania łóżek lub całych oddziałów. Powodem takiej sytuacji jest brak środków finansowych na zatrudnienie odpowiedniej liczby pielęgniarek oraz brak odpowiedniej liczby pielęgniarek na rynku pracy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak zmieniła się sytuacja personalna w poszczególnych szpitalach województwa lubelskiego po wprowadzeniu nowych regulacji prawnych? Ile dodatkowych etatów pielęgniarskich stworzyły szpitale? Proszę o dane z podziałem na powiaty województwa lubelskiego.

2. Czy do ministerstwa docierają sygnały ze szpitali województwa lubelskiego o zamykaniu oddziałów z powodu braku odpowiedniej liczby pielęgniarek? Jeśli tak, to ile oddziałów w województwie lubelskim zostało zamkniętych po wprowadzeniu nowych przepisów? Proszę o dane z podziałem na poszczególne powiaty województwa lubelskiego.

Czytaj dalej poniżej...

3. Ile miejsc na oddziałach szpitalnych zostało zlikwidowanych z powodu braku odpowiedniej liczby etatów pielęgniarskich w województwie lubelskim? Proszę o dane z podziałem na poszczególne powiaty województwa.

4. Czy poza rozwiązaniami prawnymi ministerstwo przekazało na realizację zapisów rozporządzenia środki finansowe do szpitali w województwie lubelskim? Jeśli tak, to jakie są to kwoty? Które szpitale je otrzymały? Jaki był klucz przyznawania dofinansowań? Proszę o dane z podziałem na poszczególne powiaty województwa lubelskiego.

5. Ile dodatkowych etatów pielęgniarskich powstało w 2019 r. w województwie lubelskim?

Z wyrazami szacunku

Kornelia Wróblewska

Posłanka na Sejm RP

13 marca 2019 roku