Pielęgniarki specjalizują się na potęgę!

Szkolenia pielęgniarek i położnych.


PIELĘGNIARKI SPECJALIZUJĄ SIĘ NA POTĘGĘ!

Z danych podanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych publikujemy informacje dotyczące specjalizacji pielęgniarek i położnych, które dotyczą 2017 roku:  

Szkolenia specjalizacyjne ukończyło 6.990 pielęgniarek i położnych.

Tytuł specjalisty w 23 dziedzinach kształcenia uzyskało 10.638 osób, w tym 9.595 pielęgniarek oraz 1.043 położne, co w porównaniu z 2016 r. oznacza, że liczba ta była większa o 3.745 osób, w tym o 3.255 pielęgniarek i o 490 położnych.

Najliczniejsza grupa pielęgniarek uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego (n=2.101).

W takcie realizacji specjalizacji na przełomie 2017/2018r. pozostawała najwyższa, z dotychczas odnotowywanych, liczba pielęgniarek i położnych (n=20.888), przy czym w 2017 r. specjalizację rozpoczęło 15.572 osób. Dla porównania na przełomie roku 2016/2017, liczba uczestników wynosiła 12.336, przy czym w 2016r. specjalizację rozpoczęło 5.908 osób tj.: prawie trzykrotnie mniej niż w 2017r.

Uczestnicy specjalizacji stanowiący 23% ogólnej liczby uczestników, korzystali z dofinansowania przez Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Pracy, co oznacza, że 77% pielęgniarek i położnych będących w trakcie specjalizacji nie korzystało z tego źródła dofinasowania.

Po raz kolejny w 2017 r. utrzymywała się tendencja niskich cen oferowanych przez organizatorów za jedno miejsce szkoleniowe, osiągając niejednokrotnie poziom tzw.: „rażąco niskiej ceny” (1750 zł – 1777 zł), co budzi wątpliwość, czy wskazana kwota pozwoli zagwarantować wysoką jakość kształcenia, a tym uzyskanie przez uczestników zarówno efektów kształcenia określonych w programie specjalizacji, jak i pozytywnego wyniku na egzaminie państwowym. 

W obowiązujących od 24 sierpnia 2015r. programach szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych, warunkiem przystąpienia odpowiednio do egzaminu państwowego lub egzaminu końcowego jest ukończenie określonego kursu specjalistycznego. W związku z powyższym najczęściej wybieranymi przez pielęgniarki i położne kursami specjalistycznymi były: Wywiad i badanie fizykalne, Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

źródło: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

wybrał: Mariusz Mielcarek