Rekord! 70 tys. pielęgniarek odbyło szkolenie.

Kursy i szkolenia pielęgniarek i położnych.


REKORD! 70 TYS. PIELĘGNIAREK

ODBYŁO SZKOLENIE W 2017 ROKU. 

Z danych podanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych publikujemy informacje dotyczące szkoleń pielęgniarek i położnych, które odbyły się w 2017 roku:  

Od 1 lipca 2017r., kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzone jest za pośrednictwem Systemu onitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Na terenie całego kraju przeprowadzono łącznie 2.989 szkoleń/kursów, w wyniku których kształcenie podyplomowe ukończyła najwyższa z dotychczas odnotowywanych, liczba 81.463 osoby, w tym 68.541 pielęgniarek i 12.922 położne.

W porównaniu z rokiem ubiegłym w 2017 r. zrealizowano o 470 więcej kursów oraz przeszkolono o 13.490 więcej osób.

Najwyższy odsetek, bo aż 73%, stanowiły pielęgniarki i położne, które ukończyły kursy specjalistyczne.

Kształcenie było prowadzone na obszarze każdego województwa oraz na obszarze każdej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, przy czym najwięcej pielęgniarek i położnych ukończyło kształcenie prowadzone na terenie województwa mazowieckiego (n=12.516, co stanowi 15,4% ogólnej liczby absolwentów).

W wyniku możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Organizatorzy przeszkolili dużą grupę pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i psychiatrycznego.

Największym zainteresowaniem wśród pielęgniarek, niezmiennie od lat cieszy się kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek. 

Wzorem lat ubiegłych, kursy specjalistyczne były najczęściej realizowanym rodzajem kształcenia, które łącznie ukończyło 59.277 osób, w tym 49.773 pielęgniarki i 9.504 położne, co w porównaniu z 2016r. oznacza, że ogólna liczba uczestników wzrosła o ponad 20%. 

Najmniejszym zainteresowaniem wśród podejmujących kształcenie podyplomowe cieszyły się kursy dokształcające, co zapewne wynika z faktu, że jest to rodzaj kształcenia, którego celem jest wyłącznie pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności  zawodowych.

Zarejestrowano 17 nowych organizatorów kształcenia. Dla porównania, w 2016r., zarówno liczba nowych jak i realizujących kształcenie była wyższa, natomiast liczba przeszkolonych osób niższa o 16%.

Organizatorzy bardzo aktywnie prowadzili działalność szkoleniową na terenie całego kraju, przy czym najwięcej podmiotów odnotowano na obszarze województw z najliczniejszą grupą zarejestrowanych pielęgniarek i położnych, a w konsekwencji z największym zapotrzebowaniem na kształcenie: mazowieckiego (n=36), śląskiego (n=24) oraz małopolskiego (n=23).

Z liczby 139 organizatorów prowadzących kształcenie, 44 rozszerzyło swą ofertę poza miejsce (województwo) swojej siedziby.

źródło: Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

wybrał: Mariusz Mielcarek