Pielęgniarki - izba rozdaje złote czepki.

Działalność izby pielęgniarek i położnych.


IZBA PIP ROZDAJE ZŁOTE CZEPKI

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Gdańsku w 2019 r. 

Decyzją XXXIII Zjazdu Delegatów OIPiP w Gdańsku uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej w roku 2019 odbywać się będą tradycyjnie – tak jak w ostatnich latach. Regulamin oraz wnioski umieszczone są na naszej stronie internetowej (są do pobrania). Zasady pozostają bez zmian tj.

Zasady ilościowe:

Podmiot medyczny zatrudniający do 200 Pielęgniarek i Położnych – 3 Złote Czepki

4 Dyplomy Uznania

Podmiot med. zatrudniający powyżej 200 Pielęgniarek i Położnych – 5 Złotych Czepków

8 Dyplomów Uznania

Podmiot med. zatrudniający powyżej 800 Pielęgniarek i Położnych – 8 Złotych Czepków

12 Dyplomów Uznania

W związku z uczestnictwem Przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku w uroczystościach organizowanych w Państwa zakładach pracy należy uzgodnić termin w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku z Kierownikiem Biura do dnia

18 kwietnia br. :

Tel. 602-485-607 , 58/320-06-81 , [email protected]

Tel. 606 -954 - 416

 

Dla Pracowników instytucji , które nie będą organizowały na swoim terenie uroczystości planowana jest Uroczystość ogólna organizowana przez naszą OIPiP w dn. 17 maja o 8:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Sali Okrągłej.

Termin nadsyłania Wniosków w formie pisemnej do dnia 9 kwietnia (liczy się data stempla pocztowego ). Wnioski należy przesłać na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
Ul. Wyczółkowskiego17A, 80-147 Gdańsk

W CELU USPRAWNIENIA PROSIMY O PRZESŁANIE E-MAILEM LIST

ZBIORCZYCH (imiona ,nazwiska, nazwa zkł. pracy oraz miejsce wręczenia i termin),
A WNIOSKI DOŚLECIE PAŃSTWO POCZTĄ

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku zwraca się z uprzejmą prośbą o wytypowanie do wyróżnienia Złotego Czepka oraz Dyplomu Uznania zgodnie Regulaminami umieszczonymi na str. internetowej www.oipip.gda.pl /zakładka: pobierz/

Z wyrazami uznania
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
mgr Anna Czarnecka

źródło: izba pielęgniarek w Gdańsku