Pielęgniarki - zaskakujący komunikat prorządowego związku pielęgniarek.

Działalność prorządowego związku pip

PRORZĄDOWY ZWIĄZEK PIELĘGNIAREK:

NIE DLA CIEBIE TA INFORMACJA PIELĘGNIARKO!

Na stronie internetowej prorządowego związku zawodowego pielęgniarek zamieszczono komunikat następującej treści: 

Dnia 3.04. 2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z  Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim oraz Gretą Kanownik szefem departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia ws. realizacji Porozumienia z 9 lipca 2018.

W trakcie rozmów podjęto następujące tematy:

- Indywidualna porada pielęgniarska w AOS
- Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych
- Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych
- Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
- Kontrola spełniania warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych

Pełna informacja dostępna jest dla CZŁONKÓW OZZPiP u Przewodniczących Zakładowych /Międzyzakładowych organizacji związkowych.

źródło: strona interentowa prorządowego związku pip

Komentarz redakcji pielegniarki.info.pl 

Naprawdę, zastanawiąjące jest w jaki sposób prowadzą politykę informacyjną prorządowe związki pielęgniarek. Możemy się tylko cieszyć, że ujawniono w ogóle, że takie spotkanie się odbyło. Rozumiem, że po spotkaniu Rady Ministrów, informacji udzielać będą teraz poszczególni ministrowie, do których trzeba będzie się osobiście zgłosić, a nie biuro prasowe rządu. Wobec powyższej sytuacji nie rozumiem po co istnieje w związku funkcja rzecznika prasowego

Więcej informacji w sprawie znajdzesz tutaj: Komunikat prorządowej izby pielęgniarek po spotkaniu z ministrem.

Mariusz Mielcarek