Pielęgniarki! Wystarczająco chronicie swoje prywatne dane?

Pielęgniarki i pielęgniarstwo 2019.


PIELĘGNIARKI! WYSTARCZAJĄCO CHRONICIE

SWOJE PRYWATNE DANE?

Dzień dobry,

jestem pracownikiem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W mojej pracy naukowej zajmuje się m.in. adaptacją kwestionariuszy z zakresu psychologii pracy.

Prowadzimy badania na temat funkcjonowania personelu medycznego w miejscu pracy.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 4 minut. 

Badanie jest anonimowe.

Jeśli jednak chcesz poznać swój wynik, to na końcu ankiety możesz pozostawić mail, na który po zakończonym badaniu przesłany zostanie raport. 

Osoba koordynująca badanie: 
dr Andrzej Piotrowski, e-mail: [email protected]
Uniwersytet Gdański

Przejdź do ankiety tutaj...