Szpital wprowadził urlop szkoleniowy pielęgniarek.

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.


SZPITAL WPROWADZIŁ URLOP SZKOLENIOWY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Na stronie internetowej szpitala, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w dniu 24 kwietnia 2019 roku napisano:

Pielęgniarki i Położne zatrudnione w WSS Nr 2 będą mogły podnosić swoje kwalifikacje w ramach płatnej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie nabytych umiejętności jest wpisane w zawody medyczne. Pielęgniarki i Położne zatrudnione w naszym Szpitalu również uzupełniają swoje wykształcenie poprzez różnorodne kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia licencjackie czy magisterskie. Teraz będą mogły to robić w ramach płatnej nieobecności usprawiedliwionej.  

Dzięki temu praca w WSS Nr 2 to nie tylko nowe wyzwania i wspaniali współpracownicy, ale również możliwość systematycznego rozwoju osobistego.

Tyle strona internetowa szpitala...

Zmiany wprowadzono na mocy zarządzenia Dyrekcji WSS Nr 2. Celem utworzenia nowych regulacji jest umożliwienie pracownikom zatrudnionym w grupach zawodowych Pielęgniarek i Położnych podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach specjalistycznych, dokształcających, kwalifikacyjnych, specjalizacjach i szkoleniach zawodowych oraz uzupełniania wykształcenia poprzez studia licencjackie i magisterskie. Uzyskają one dodatkowe dni płatnej nieobecności (nie więcej niż 6 dni w ciągu roku).  Szpital ma nadzieję, że dzięki temu będzie mógł liczyć na lojalność pracowników oraz stworzy atrakcyjne warunki pracy dające poczucie bezpieczeństwa, a w konsekwencji wieloletnią współpracę.

autor: Rzecznik Prasowy Szpitala
Marcelina Twardowska