300 zł dla pielęgniarek na OIOM, bloku operacyjnym, salach zabiegowych. Na oddziałach 100 zł.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dzisiejsze rozmowy związkowców z dyrekcją rybnickiego szpitala zakończyły się fiaskiem. To oznacza, że widmo strajku pracowników WSS nr 3 staje się coraz bardziej realne. Poszło o wynagrodzenia dla pielęgniarek.

Więcej czytaj na: rybnik.com.pl w artykule pt:. WSS nr 3: nici z porozumienia. Rozpoczyna się pogotowie strajkowe

Komunikat w tej sprawie wydała też dyrekcja WSS nr 3 w Rybniku, który publikujemy poniżej:

W związku z zakończeniem w dniu 25.04.2019r. kolejnej tury rozmów Strony sporu sprecyzowały swoje stanowiska.

Strona społeczna złożyła propozycję zawieszenia akcji protestacyjnej do września 2019r. i podjęcie w tym miesiącu dalszych rozmów dotyczących wszystkich postulatów, pod warunkiem zawarcia porozumienia częściowego dot. zrealizowania postulatów ekonomicznych poprzez:

- podwyżkę od 1.06.2019r. dla całej Załogi Szpitala (wraz z pielęgniarkami i położnymi zatrudnionym na OIT, Bloku Operacyjnym, Trakcie Porodowym Stacji Dializ, Sali Zabiegowej Oddziału Okulistyki, Laryngologii i Urologii ) o 300 zł.,

- podwyżkę dla pozostałych pielęgniarek zatrudnionych na Oddziałach o 100 zł., przy czym wzrost ten nie wyklucza wzrost wynagrodzeń wszystkich pielęgniarek o 100 zł. wynikający z przepisów rozporządzeń regulujących wzrost systemowy wynagrodzeń pielęgniarek,

Pracodawca zaproponował dwie wersje porozumienia częściowego, w ramach którego akacja protestacyjna zostałaby zawieszona do stycznia 2020r. i wtedy nastąpiłby powrót do dalszych negocjacji i oraz wprowadziłby:

- podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników o 180 zł. od 1.06.2019r. lub

- podwyżkę dla wszystkich pielęgniarek o 100 zł., a dla wszystkich pozostałych pracowników o 250 zł. również od 1.06.2019r.

- zagwarantowanie automatycznych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, którzy w styczniu danego roku nie będą otrzymywali minimalnego wynagrodzenia określanego przepisami ustawowymi.

Na tym spotkanie zakończono, zaś Strona Społeczna na piśmie wniosła o złożenie ostatecznej pisemnej propozycji Pracodawcy do 29.04.2019r.

źródło: rybnik.com.pl