Pielęgniarki - drastyczny wzrost składek ściąganych przez izbę.

Składki ściągane przez izbę pielęgniarską.


PIELĘGNIARKI - DRASTYCZNY WZROST SKŁADEK

ŚCIĄGANYCH PRZEZ IZBĘ. 

Obecnie składki są procentem od wynagrodzenia zasadniczego lub stałą kwotą w przypadku umów cywilnoprawnych. 

Planowana zmiana od 2020 roku, ma polegać na tym, że izba będzie ściągać składki równe od każdej pielęgniarki i położnej, niezależnie od wymiaru czasu pracy (cały etat, czy 1/5 etatu) czy od rodzaju umowy (umowa o pracę, umowa kontraktowa). 

Poniżej publikuję projekt uchwały zjazdu krajowego, który odbędzie się w czerwcu bieżącego roku. Składka według nowych zasad wyniesie około 40 zł. Dla przypomnienia obecna średnia krajowa to około 5 200 zł. 

Mariusz Mielcarek Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych

Z myślą o pielęgniarkach i położnych...