Aktualności

Materiał filmowy w sprawie pogłębiającego się braku pielęgniarek.

Pogarszająca się sytuacja w tym zakresie jest sprzymierzeńcem naszego środowiska zawodowego. To poprawia naszę pozycję negocjacyjną. Płace pielęgniarek i położnych muszą znaczne wzrosnąć w 2007 roku.

Poseł pyta ministra: Jakie kroki zamierza podjąć Pan Minister, aby zatrzymać exodus polskich pielęgniarek na Zachód w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy?

Minister: Wyrażam głębokie przekonanie, że wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych stanie się czynnikiem motywującym do pozostania w zawodzie.

jgar napisał dziś na forum: Dyżur dzienny, rzecz się dzieje w szpitalu powiatowym, sprawdzam stan konta są pieniadze z podwyżki 520 zł brutto (jako dodatek) na koncie 337 zł.

Za plecami słyszę taki tekst: "wczoraj minister Religa mówił, że dostały ok. 1300 podwyżki i jeszcze im mało".

Z redakcyjnej poczty: Jestem pielęgniarką i pracuję w szpitalu psychiatrycznym bezpośrednio podległym pod Ministerstwo Zdrowia. Nie zostaliśmy objęci październikowymi podwyżkami!!!

Nasze pensje od dobrych kilku lat stoją w miejscu. Kiedy my możemy liczyć na podwyższenie pensji?

Spraw związanych z niewydawaniem przez izby pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu będzie więcej...

Dlaczego? Bo dzięki urzędniczej niekompetencji powstają kolejne pułapki na absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo!

Nowe regulacje prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu.

W dotychczasowym stanie prawnym sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu określają regulaminy porządkowe poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. Powodowało to duże różnice w uregulowaniu tego zagadnienia.

Z redakcyjnej poczty: Proszę o wyjaśnienie: dyrektor szpitala za podstawę obliczeń podwyżki wziął pod uwagę ostatni kwartał przed ustawą czyli przed 22 lipcem są to miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.

Ja wtedy byłam na opiece i na L4 w związku z tym mam niewielka podwyżkę! Redakcja: Postępowanie pracodawcy jest co najmniej niezrozumiałe.

Z redakcyjnej poczty: Proszę o informacje. Pracuje w pogotowiu ratunkowym 10 lat jako pielęgniarz.

Nie mam żadnej specjalizacji, jak będzie wyglądała moja sytuacja od stycznia 2007 w świetle ustawy o ratownictwie medycznym czy nadal będę mógł pracować?

W ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Zasad Wynagradzania i Zatrudniania w Ochronie Zdrowia, w zespole roboczym ds. wynagrodzeń dyskutowano o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych.

Jakie stanowisko przedstawiła w tej sprawie Naczelna Izba PiP?

Bardzo dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. Cieszę się ,że istnieje ten portal, że można zwrócic się z pytaniami i poruszać różne problemy, z którymi borykamy się na co dzień w naszym zawodzie.

Najgorsza jest bezsilność na jawną bezmyślność, głupotę i brak kompetencji.

Z redakcyjnej poczty: kiedy jest szansa na podwyżki dla pielęgniarek zatrudnionych w DPS?

Minister zdrowia zapowiada poprawę ustawy podwyżkowej. Ale ma poprawić ją w innym zakresie.

Według MZ właścicielom niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie należy się podwyżka, bo nie są oni pracownikami, lecz "menadżerami".

Ta ustawowa dyskryminacja dotyczy również pielęgniarek i położnych wykonujacych świadczenia w zakresie pielęgniarki i położnej środowiskowej - rodzinnej oraz pielęgniarki szkolnej we własnych nzoz.

W Łodzi coraz trudniej o pielęgniarkę na tzw. prywatne nocki. Za taką opiekę trzeba wydać 200-250zł.

Znowu padają zwroty "siostry", "sióstr".

Dzisiaj Pani Sylwia napisała do redakcji Portalu: Może zainteresuje was informacja w sprawie absolwentki " bez prawa wykonywania zawodu", która w dniu 30 października br. wygrała sprawę w tym zagadnieniu z Naczelną Izbą PiP.

Wyrok: Samorząd nie może kwestionować dyplomu wyższej uczelni i odmawiać prawa wykonywania zawodu!!! Ważny dzień to był dla absolwentów " bez prawa wykonywania zawodu". Ten wyrok przywraca wiarę w sprawiedliwość. Pani Sylwi dziękujemy za informację.

TVN MED - Wystartowała pierwsza na świecie platforma edukacyjna dla lekarzy, złożona z telewizyjnego kanału tematycznego i specjalistycznego portalu internetowego. Możemy tylko pozazdrościć!!!

Dzięki tej inicjatywie lekarze w Polsce będą mogli zdobywać punkty edukacyjne i wykonywać obowiązek doskonalenia zawodowego bezpłatnie. Szkoda, że nie mogą z tego źródła wiedzy korzystać pielęgniarki i położne.

Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu: Pojawiają się informacje, że ktoś wygrał sprawę w tej materii z Naczelną Izbą PiP. Warto znać szczegóły danej sprawy. Bez ich znajomości taka informacja jest niemiarodajna.

Dziś dotarłem do jednej z osób, która "wygrała z izbą". Warto wiedzieć o co chodziło w tej "konkretnej sprawie".

bogdii napisał dziś na forum: nareszcie po kilkudziesięciu dniach niepewności oraz sprzecznych informacji dotyczących wielkości podwyżek, mam już pełną świadomość jaka to kwota będzie wpływać na moje konto od miesiąca października 2006.

Dostałem 34% podwyżki i moja podstawa wynosi teraz 1560 zł + (dodatek pogotowiany i wysługa lat) do tego jeszcze dodatek za święta i noce. Nie jest to na pewno szczyt marzeń, ale jeżeli jeszcze nie tak dawno (maj 2006) miałem 940 zł podstawy.

Informowaliśmy 26 października, że NFZ zwiększa stawki kapitacyjne pielęgniarki i położnej poz. Tej grupie pielęgniarek i położnych ustawa podwyżkowa przyznawała wzrost wynagrodzenia od 2007 roku. Podwyżki w poz w 2006 roku to decyzja Prezesa NFZ.

Przedstawiamy jakie ma ta decyzja przełożenie na konkretne stawki za świadczenia wykonywane w zakresie kompetencji pielęgniarki i położnej środowiskowej - rodzinnej i pielegniarki szkolnej.

Z redakcyjnej poczty: zarząd ZZPiP w moim zakładzie pracy podjął uchwałę o dofinansowaniu kampanii wyborczej naszej koleżanki. Redakcja: związki zawodowe nie mogą finansować kampanii wyborczej.

Spotkało sie to z oburzeniem innych członków. Dochodzi do rezygnacji ludzi z członkostwa w związku. Ponad to sposób podziału przez związki pieniędzy na podwyżki pozostawia wiele do życzenia.

Jak podzielono środki finansowe na podwyżki w ochronie zdrowia w Poznaniu? Niektórzy nie dostaną żadnej podwyżki, a inni 40 proc.

W większości wielkopolskich szpitali decyzje o średnich podwyżkach dla lekarzy, pielęgniarek, salowych czy pracowników administracji są już znane. Ale ile kto konkretnie dostanie, okaże się dopiero przy wypłatach, czyli w pierwszych dniach listopada.

Z redakcyjnej poczty: Sprawa CM UMK w Bydgoszczy stoi w miejscu. Nikt nie poczuwa się do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Sprawa w sądzie niby jest, ale termin rozprawy nie jest jeszcze znany.

W załączniku przesyłam kopię ostatniego pisma do MZ z dnia 09.10.2006, na które tradycyjnie nie ma żadnej odpowiedzi.

Od czerwca br. Portal Pielęgniarek i Położnych odnotował ponad 27 tys. wejść. Wszystkim odwiedzajacym Portal dziękujemy!

W październiku wejść na Portal było prawie 10 tysięcy, o 36% więcej niż we wrześniu.

Z redakcyjnej poczty: Z zaciekawieniem czytam posty na temat nieuznawalności studiów wyższych przez okręgowe izby, ale również z pewną obawą.

Czy izba może odmówic uznania studiów wyższych, skoro spełniłem wymagania dotyczące uzyskania tytułu naukowego (napisanie i obrona pracy magisterskiej).

Z posiedzenia sejmowej komisji zdrowia: Mówiliśmy o ratowniku medycznym, ratowniku, lekarzu systemu i dyspozytorze medycznym, ale nie o pielęgniarce systemu.

Dlatego kieruję pytanie do przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, czy tak jest specjalnie, czy to gdzieś umknęło?

NFZ określił zasady kontraktowania ratownictwa medycznego w 2007 roku. Kontraktowane będą zespoły R, W, N z lekarzem. Nie ma stanowiska sanitariusza.

Przedstawiamy jaki będzie wymagany skład osobowy zespołów i jego kwalifikacje, wyposażenie w sprzęt i leki.

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia odwiedzano ponad 2000 razy!

W komentarzach napisano: ewa: ja mam po podwyżce aż 1088zł na ręke. Całuje stopy mojej pani d... , że dała mi tyle kasy. Ona zapewne więcej wydaje na waciki.

Ustawa podwyżkowa nie objęła pielęgniarek pracujących w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Rząd w ustawie budżetowej na 2007 rok założył 10% wzrost płac w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Nie przewidziano środków na wzrost płac w centrach krwiodawstwa.

Jestem absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej, kierunku pielęgniarstwo. Po roku od ukończenia dowiedziałam się, że Izby Pielęgniarskie odmówiły uznania mojego tytułu magisterskiego ze względu na niezrealizowanie ilości godzin nauki.

W moim przypadku zrealizowano 2323 godzin, co wykazuje załączony do dyplomu suplement. Będę wdzięczna za konkretne informacje.

Propozycja hierarchii stanowisk pielęgniarek i położnych, która uwzględnia m.in. minimalne wymogi kwalifikacyjne (wykształcenie, staż pracy, dodatkowe warunki) przedstawiona przez Naczelna Radę PiP jest nie do przyjęcia!!!

Przedstawiliśmy stanowisko w tej sprawie izby w Katowicach oraz w Łodzi, dziś przedstawiamy propozycję hierarchi stanowisk pracy opracowaną przez izbę w Szczecinie.

Na stronie głównej Portalu Pielęgniarek i Położnych powstał nowy dział: Czasopismo Internetowe „Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo”

Nowe czasopismo adresowane będzie do pielęgniarek i położnych zainteresowanych zgłębianiem problematyki związanej z wykonywanym zawodem.

W roku 2006 uruchomiono studia pomostowe finansowane z funduszu ZPORR tylko w czterech województwach: podkarpackim, dolnośląskim, warmińsko- mazurskim oraz mazowieckim.

Natomiast MZ zapowiada, że od drugiej połowy 2007 roku w ramach ZPORR Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia będzie miał prawną możliwość składania projektów dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.

W wielu podkarpackich szpitalach negocjacje z pracownikami już się zakończyły. Do podwyżek wliczono pieniądze, które są wypłacane po kwietniowych strajkach.

Często się zdarza, że lekarze i pielęgniarki dostaną od 1 października 30 procent podwyżki, a pozostały personel znacznie mniej. To powoduje konflikty.

Z redakcyjnej poczty: Witam,  czy to prawda, że pielęgniarki zatrudnione po 30.06.2006r. nie dostaną podwyżek?

Takiego zapisu wprost w ustawie nie ma! Interpretacja ministerstwa zdrowia: Nie powinny dostać podwyżki! Ale.....ministerstwo jednocześnie uważa, że powinny dostać podwyżkę.

O 0,4 zł wzrośnie od października miesięczna stawka kapitacyjna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Odpowiednio zostanie również zwiększona stawka kapitacyjna pielęgniarki i położnej POZ.

W tym roku ustawa podwyżkowa nie objęła lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ. Prezes NFZ podjął decyzję, zobowiązującą dyrektorów oddziałów do uruchomienia środków na zwiększenie stawki kapitacyjnej w ramach obowiązującego planu finansowego na 2006 rok.

Koniec protestu głodowego w chełmskim szpitalu. W specjalnym referendum wzięło udział około 200 pielęgniarek, za kontynuacją strajku było zaledwie kilkanaście.

Pielęgniarki przegrały!!! Uznały, że można strajkować i pół roku, ale nic to nie zmieni.

Z redakcyjnej poczty: Witam, mam pytanie, co stanie się z pielęgniarkami, które nie skończą studiów do 2011r?

Tą sprawą zajmujemy się na Portalu bardzo szczegółowo. Sprawa jest prosta. Nie panikujmy. Nie dajmy ponieść się emocjom. Nie słuchajmy źle poinformowanych mediów.

Strajk głodowy w chełmskim szpitalu trwa.....

Do głodujacych od wczoraj dziesięciu osób, dołączyły kolejne osoby. Dramat trwa.

Z redakcyjnej poczty: Czy obecna ustawa o podwyżkach dotyczy również pracowników niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, które mają kontrakty z NFZ i gdzie ten zapis można znaleźć?

Ustawa nie zawęża podmiotów uprawnionych do wzrostu wynagrodzeń do np. publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uprawnione są wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, które maja kontrakt z NFZ.

Jak wypadły podwyżki we wrocławskim szpitalu - Akademicki Szpital Kliniczny, w którym na oddziale ITD wszystkie pielegniarki latem br. złożyły wypowiedzenia z pracy.

Cały biały personel dostaje po 34% podwyżki- zarówno lekarze, pielęgniarki, technicy i diagności. Oczywiście i tradycyjnie poszkodowani i niedocenieni poczuli się lekarze, żądając większej podwyżki.

Z redakcyjnej poczty: Pracuję w pogotowiu ratunkowym jako pielęgniarka. Pan dyrektor postanowił podnieść nasze wynagrodzenia o 16- 25%, ale jako dodatek do pensji. Mamy bogato rozwinięty dział administracji i dział techniczny.

Naszym zdaniem w przypadku tej podwyżki, większe pieniądze należą sie ludziom pracującym bezpośrednio przy chorym, wszak to lekarze i pielęgniarki wywalczyli pieniądze. Chciałabym poznać Wasza opinie na ten temat.

Działy aktualności