Oferta pracy - położna Położna - Gdańsk

Dowolna forma zatrudnienia

1. elastyczny wybór formy zatrudnienia (umowa o pracę / umowa cywilnoprawna) 2. stabilne warunki zatrudnienia 3. narzędzie niezbędne do realizacji powierzonych zadań 4. możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego 5. zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach oddziału III stopnia referencji 6. możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oferta pracy składana przez:

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Szpital św. Wojciecha w Gdańsku
al. Jana Pawła II 50
80-462 Gdańsk
województwo pomorskie

Dodatkowe informacje:

telefon: +58 768 46 50
strona www: https://copernicus.gda.pl
Osoba kontaktowa: Krystyna Paszko Dyrektor