Oferta pracy - położna Położna - Gdańsk - NIEAKTUALNA

Dowolna forma zatrudnienia

1. elastyczny wybór formy zatrudnienia (umowa o pracę / umowa cywilnoprawna) 2. stabilne warunki zatrudnienia 3. narzędzie niezbędne do realizacji powierzonych zadań 4. możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego 5. zdobycie doświadczenia w pracy w warunkach oddziału III stopnia referencji 6. możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Oferta pracy składana przez:

Oferta nieaktualna

Dodatkowe informacje:

Oferta nieaktualna

Kontaktując się w sprawie oferty, prosimy powołać się na ofertę na Portalu Pielęgniarek i Położnych