Pielęgniarki – ważne informacje.

3 min czytania
Nowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale
Pielęgniarki – ważne informacje.

Pielęgniarki z grupy 2 – co zawierają wyroki sądowe

W dzisiejszym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zwracamy uwagę na zasadniczy problem w zakresie sposobu wynagradzania personelu pielęgniarskiego.

Obecnie wiele osób dzwoni do redakcji portalu w sprawie informacji krążących w poszczególnych podmiotach leczniczych. Informacje te są manipulacją!

O co chodzi? Otóż, pielęgniarki z grupy 6, które zamierzają skierować do sądu pozwy o odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu są informowane, że nie ma sensu ich składać. Jednym z argumentów, który pada od przedstawicieli OZZPiP w poszczególnych szpitalach jest fakt, że sądy pracy przyznają rację pielęgniarkom z grupy 2, które złożyły pozwy w sprawie degradacji do niższej grupy w siatce płac. Wobec powyższego, zniechęca się pielęgniarki z grupy 6 do składania pozwów. Po co je składać skoro sądy przyznają rację pielęgniarkom, które protestują przeciwko niższym wynagrodzeniom zasadniczym dla osób z tytułem magistra oraz specjalisty.

Takie stawianie sprawy jest manipulacją. Dlaczego? Bowiem sądy przyznające rację pielęgniarkom z grupy 2 zastrzegają w uzasadnieniach do wyroków, że nie odnoszą się do kwestii zasady Kodeksu pracy, że za jednakową pracę należy się jednakowa płaca.

W jednym z uzasadnień do wyroku sądowego czytamy:

„Zarzuty skarżącego dotyczące naruszenia przez Sąd Rejonowy art. 18 3c KP są nietrafione. Przepis ten nie stanowił podstawy orzekania w niniejszej sprawie”.

Co reguluje art. 183c Kodeksu pracy? „Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”.

To uwarunkowanie w zasadniczy sposób zmienia istotę wygrywanych procesów sądowych przez pielęgniarki z grupy 2. Pielęgniarki z tytułem magistra i specjalisty nie wygrywają procesów dlatego, że mają większe kompetencje zawodowe i dlatego muszą mieć wynagrodzenia zasadnicze na poziomie 7 304 PLN. Nie wygrywają procesów dlatego, że pielęgniarki z grupy 6 mają mniejsze kompetencje zawodowe od pielęgniarek z tytułem magistra oraz specjalisty. To nie jest przedmiotem tych wyroków.

Warto zatem wspomnieć dlaczego sądy przyznają rację skarżącym pielęgniarkom z grupy 2. Odpowiedź jest banalnie prosta! Podmioty lecznicze zmieniają warunki zatrudnienia pielęgniarek z grupy 2 łamiąc zapisy Kodeksu pracy. Nie stosują się do wymogów wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy… Dodatkowo nie zmieniły regulaminów wynagradzania, w których zapisano stanowiska pracy: magistra pielęgniarstwa oraz specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Jako dowód cytujemy fragment uzasadnienia wyroku sądu:

„Kwalifikacje grupy 7 z poprzedniego Załącznika i grupy 2 z obecnego są zbieżne. Pracodawca nie mógł zatem zakwalifikować pielęgniarki do innej kategorii zaszeregowania (tj. do grupy 5) przewidującej odmienne wynagrodzenie w inny sposób niż poprzez wypowiedzenie lub porozumienie zmieniające. Aneks dołączony do akt sprawy nie spełnia powyższych kryteriów. Nie ma w nim bowiem mowy o tym, że następuje zmiana warunków pracy i płacy. Z dokumentu tego pracownik nie jest w stanie się zorientować, czy zmiana jest na jego korzyść czy na niekorzyść. Szpital nie złożył wypowiedzenia zmieniającego, aneks dołączony do akt sprawy należy potraktować zatem jako uzewnętrzniony zamiar modyfikacji warunków zatrudnienia w ramach innej czynności niż jednostronna zmiana warunków pracy (wyrok SN z dnia 7 stycznia 1997 r., I PKN 51/96). Oświadczenie woli pracodawcy, określające nowe zasady wynagradzania pracownika, jeżeli nie jest wypowiedzeniem zmieniającym, bo nie zawiera oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków umowy i propozycji ich zmiany, może być traktowane jak oferta modyfikacji warunków zatrudnienia w drodze porozumienia stron. Składając pozew w niniejszej sprawie powódka się na tą modyfikację nie zgodziła. Sąd Rejonowy wskazał, że wypowiedzenie zmieniające musi być uzasadnione”.

Podsumujmy: sądy orzekają na korzyść pielęgniarek z grupy 2 gdyż podmioty lecznicze nie spełniły wymogów formalnych w zakresie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy. Te wyroki nie odnoszą się do zakresu kompetencji zawodowych osób z grupy 2 oraz 6.

Dlatego składanie pozwów przez pielęgniarki i położne z grupy 6 o odszkodowania w zakresie nierównego traktowania są jak najbardziej zasadne.

Odszkodowania dla pielęgniarek za nierówne traktowanie w zatrudnieniu

Wobec powyższego kolejny raz informujemy, że został opracowany przez Kancelarię Adwokacką informator – Jak uzyskać odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Treść informatora:

1. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a współczynniki pracy.

2. Ocena, czy doszło do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

3. Kwestie procesowe.

4. Przedsądowe wezwanie.

5. Przedawnienie.

6. Wysokość opłat oraz właściwość sądu.

Informator dostępny po kliknięciu w poniższą grafikę.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 19

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7787 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poseł walczy o ich płace. Zapomniał o jednym.

4 min czytania
W sejmie o wynagrodzeniach pielęgniarek Posiedzenie sejmu w dniu 25 maja 2023 roku. Wicemarszałek Ryszard Terlecki: Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Dariusz…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płac

Pielęgniarki udzielały porad a pacjenci podpisywali ustawę.

3 min czytania
Związek pielęgniarek OZZPiP zbiera podpisy pod projektem ustawy o wynagrodzeniach personelu pielęgniarskiego Związek OZZPiP przesłał do sejmu projekt ustawy o wynagradzaniu personelu…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płac

Izba pielęgniarek popiera nierówne traktowanie osób z grupy 6.

3 min czytania
Izba pielęgniarek a projekt siatki płac przesłany do sejmu przez związek pielęgniarek Związek OZZPiP przesłał do sejmu projekt ustawy o wynagradzaniu personelu…
Komentarze
×
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Stawka godzinowa 70-90 PLN.