Pielęgniarka/Pielęgniarz – Łosice

Informacje o zatrudnieniu:

Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia

Opis pracy:
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - opiekuńczych w domu pacjenta przy współpracy z lekarzem POZ.Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji.Prowadzenie dokumentacji medycznej. Pielęgniarkom posiadającym wymagane kwalifikacje ( kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w zakresie opieki długoterminowej, środowiskowej, rodzinnej, zachowawczej, geriatrycznej)oferujemy atrakcyjne i stabilne warunki pracy w miejscu zamieszkania.

Miejsce pracy:

N ZOZ Świadczenia Pielęgniarskie
Kolejowa 19
Łosice, 08-200
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.