Pielęgniarka/Pielęgniarz – Lublin

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Medycyna Pracy
Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Opis pracy:
Miejsce pracy:Lubin Obowiązki • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym pomoc pracownikom w sporządzaniu wniosków o udzielenie pomocy materialnej z ZFŚS i ZFRON • współpraca ze służbą BHP • wsparcie oddziału w rekrutacji pracowników • prowadzenie medycznych działań profilaktycznych • współpraca z placówkami medycznymi w zakr. medycyny pracy oraz opieki medycznej Wymagania min. 2-letni staż pracy, wykształcenie średnie kierunkowe (Liceum Medyczne, Medyczne Studium Zawodowe) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat.B. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących będzie dodatkowym atutem. Jako zakład pracy chronionej zatrudniamy m.in. osoby niepełnosprawne. Prosimy więc o zaznaczenie w ofercie informacji o posiadaniu grupy inwalidzkiej Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie c

Miejsce pracy:

Kontrakt Serwis Sp. z o.o.
Ostrowskiego 9
Lublin, 53-238
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.