Pielęgniarka/Pielęgniarz – GDAŃSK

Pielęgniarka/Pielęgniarz – GDAŃSK

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Pielęgniarka koordynująca
Proponowana forma zatrudnienia: Umowa kontraktowa
Wynagrodzenie: 75

Opis pracy:

Prosimy o nadsyłanie drogą elektroniczną CV ze zdjęciem na adres: [email protected]
W temacie wiadomości prosimy napisać „pielęgniarka koordynująca”.

Obowiązki
m.in.
odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie i organizację poradni oraz gabinetów i optymalne wykorzystanie posiadanych sił i środków
nadzór nad właściwą organizacją pracy podległego personelu, zapewniającą realizację zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i uregulowaniami wewnętrznymi zasadami, w tym: racjonalne planowanie zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej, z uwzględnieniem kosztów pracy, określanie wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach pracy, określanie potrzeb szkoleniowych podległego personelu, opracowywanie bieżącego harmonogramu pracy (plan i realizacja)
planowanie urlopów i nadzór nad realizacją planu, sporządzanie zakresów obowiązków oraz kart opisu stanowisk
przygotowanie i przekazanie dokumentacji zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów
realizacja zadań systemu kontroli zarządczej wynikających z obowiązującego regulaminu systemu kontroli zarządczej w przychodni
podejmowanie przedsięwzięć mających na celu racjonalne gospodarowanie mieniem, zapobiegających powstawaniu szkód, a także zapewnienie ich terminowej likwidacji
sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, użytkowanym sprzętem i środkami materiałowymi
sporządzanie sprawozdań według właściwości
sporządzanie dokumentacji wewnętrznej, zestawień, wniosków
odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń
współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi
nadzór nad prowadzeniem gospodarki magazynowej
wdrażanie i monitorowanie standardów i procedur obowiązujących w przychodni (w tym rozpatrywanie reklamacji pacjentów)
stały kontakt z sanepidem oraz zarządem przychodni

Wymagania
aktualne prawo wykonywania zawodu,
wykształcenie: mgr / licencjat pielęgniarstwa lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka,
wysoka kultura osobista
odpowiedzialność
punktualność
uczciwość
dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu

Mile widziane
znajomość obsługi komputera i znajomość pakietu Windows
orientacja na pacjenta, empatia
prawo jazdy

Oferujemy
różne formy zatrudnienia
75zł/h w przypadku kontraktu + płatny urlop
pracę w dni robocze, od poniedziałku do piątku
możliwość rozwoju zawodowego
pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem
przyjazną i miłą atmosfera, wsparcie przełożonego oraz pozostałych członków zespołu

Miejsce pracy:

NZOZ ETER-MED SP. Z O.O.
ŻABI KRUK 10
GDAŃSK, 80-822
Polska

Dodatkowe informacje:

Osoba kontaktowa: Ewelina Cabaj
Telefon: 583463104
E- kontaktowy: [email protected]
Strona www: https://etermed.pl/oferta-pracy/pielegniarka-koordynujaca/