Pielęgniarka/Pielęgniarz – Katowice

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Pielęgniarka Oddziałowa, Szpital św. Elżbiety w Katowicach,
Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wynagrodzenie: 9000

Opis pracy:
Pielęgniarka Oddziałowa, Szpital św. Elżbiety w Katowicach, 
Obowiązki:
 • planowanie, organizowanie, nadzorowanie funkcjonowania Oddziału Wewnętrznego w zakresie organizacji podległego personelu,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury Oddziału i Izby Przyjęć,
 • zabezpieczenie prawidłowych, bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy,
 • zabezpieczenie bezpiecznej i profesjonalnej opieki nad pacjentami przebywającymi w Oddziale Wewnętrznym jak również chcącym skorzystać z Izby Przyjęć Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach,
 • współpraca z personelem szpitala w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mającą zastosowanie w Oddziale Wewnętrznym,
 • 3 lata pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych,
 • kurs Kwalifikacyjny z Zarządzania i Organizacji Pracy lub deklaracja wzięcia udziału     w kursie,
 • orientacja na pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji,
 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość dowolnej formy zatrudnienia – praca na umowę o pracę (etat) lub w ramach umowy cywilnoprawnej,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)
 • przyjazne środowisko pracy z nowoczesnym wyposażeniem w wielospecjalistycznym szpitalu,

Miejsce pracy:

American Heart of Poland
Warszawska 52
Katowice, 40-008
Polska

Dodatkowe informacje:

Osoba kontaktowa: ALEKSANDRA
Telefon: 667150477
E- kontaktowy: [email protected]