Pielęgniarka/Pielęgniarz – Poznań

Pielęgniarka/Pielęgniarz – Poznań

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej (lokalizacja: ul. Szamarzewskiego 84)
Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wynagrodzenie: 8187,00

Opis pracy:
  • nadzór nad pracą podległego zespołu pielęgniarek oddziału szpitalnego ,
  • koordynacja i kontrola pracy podległego zespołu, w tym w szczególności opracowanie standardów postępowania, kontrola racjonalnego wykorzystywania sprzętu, materiałów medycznych, środków czystości i pielęgnacji,
  • zamawianie sprzętu, leków, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych,
  • nadzór nad gospodarką lekami i sprzętem medycznym,
  • nadzór nad sprawnym działaniem aparatury medycznej, we współpracy z Ordynatorem Oddziału,
  • opracowywanie pracy podległego zespołu, w szczególności grafiki, zabezpieczenie stosownej obsady, planowanie zastępstw, urlopów, reagowanie na wypadek absencji itp., planowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
  • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej obowiązującej

na oddziale,

  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala wg potrzeb,

nadzorowanie i udział w realizacji potrzeb chorego w zakresie żywienia

Miejsce pracy:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
ul. Przybyszewskiego 49
Poznań, 60-355
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.