Pielęgniarka/Pielęgniarz – Pruszków

Informacje o zatrudnieniu:

Proponowana forma zatrudnienia: Umowa zlecenie
Wynagrodzenie: 60 zł

Opis pracy:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

Zatrudni w ramach: umowy o pracę / umowy zlecenia

Pielęgniarki chirurgiczne (zabiegowe)
Wymagania:
• tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
• doświadczenie w pracy w oddziale o profilu zabiegowym,
• mile widziana specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Miejsce pracy:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
05-800 Pruszków
Pruszków, 05-800
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.