Pielęgniarka/Pielęgniarz – Starachowice

Informacje o zatrudnieniu:

Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wynagrodzenie: 5.322,78

Opis pracy:

Wymiar zatrudnienia: pełny etat
Wymagania
– wykształcenie min. średnie
– aktualne prawo wykonywania zawodu
– mile widziany kurs: EKG, leczenie ran
– zaangażowanie, empatia, wysoka kultura osobista
– dobra organizacja pracy własnej
– znajomość obsługi komputera
Wymagane dokumenty:
– kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe,
oraz kwalifikacje zawodowe,
– życiorys wraz z listem motywacyjnym,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej PZOZ – www.szpital.starachowice.pl – w zakładce: Ogłoszenia → Druki do pobrania).

W celu aplikowania na przedmiotowe stanowisko, jak również w związku z chęcią udziału
w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w życiorysie oraz
w liście motywacyjnym klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych, opatrzonej własnoręcznym podpisem o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji zawierającej wymagane dokumenty
z dopiskiem: „Oferta pracy – Pielęgniarka poradnie specjalistyczne” w:
– kancelarii Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
– pocztą na adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 27-200 Starachowice,
ul. Batalionów Chłopskich 6,
– drogą mailową: [email protected].

Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2023 r.

Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 1 roku na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Miejsce pracy:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Batalionów Chlopskich 6
Starachowice, 27-200
Polska

Dodatkowe informacje:

Osoba kontaktowa: Agnieszka Maksalon
Telefon: 412739417
E- kontaktowy: [email protected]