Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: pielęgniarka środowiska nauczania I wychowania
Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia
Wynagrodzenie: 4900,00 początek

Opis pracy:

wymagany tytuł magistra pielęgniarstwa lub ukończony kurs w zakresie pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 

Miejsce pracy:

NZOZ SCHOLA MED
Św Wincentego
Warszawa , 03 291
Polska

Dodatkowe informacje:

Osoba kontaktowa: jolanta michałowska
Telefon: 693 175 817
E- kontaktowy: [email protected]