Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Pielęgniarka/Pielęgniarz
Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia
Wynagrodzenie: 45 - 50 zł/h

Opis pracy:

Szpital Urologiczny Mazovia w Warszawie zatrudni PIELĘGNIARKĘ

Oczekiwania:

– Ukończone studia pielęgniarskie, prawo do wykonywania zawodu

– Dbałość o wysokie standardy medyczne w placówce,

– Umiejętność indywidualnego podejścia do Pacjenta,

– Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,

– Mile widziane doświadczenie.

Oferujemy:

– Indywidualnie dopasowaną formę wykonywania pracy

– Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Oferujemy zarówno umowę o pracę na pełny etat jak i umowę zlecenie na mniejszy wymiar

– Zatrudnienie w zespole zaangażowanych, pełnych pasji osób,

– Udział w ciekawych, rozwojowych projektach.

Zakres obowiązków pielęgniarki:

– Opieka pielęgnacyjna

– Współudział w zabiegach diagnostycznych i leczniczych

– Działalność profilaktyczna

Opieka pielęgnacyjna to: pielęgnowanie pacjenta oraz wykonywanie zleceń lekarskich wynikających z ustalonego programu leczenia pacjenta:

– Współdziałanie w leczeniu pacjenta;
– Pobudzanie i aktywizowanie chorego do udziału w leczeniu i pielęgnacji,
– Dokumentowanie przebiegu procesu pielęgnowania, wykonanych zabiegów i wyników obserwacji,
– Stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego,
– Utrzymanie sprawności technicznej narzędzi, sprzętu i aparatury, a o ich uszkodzeniu lub zaginięciu, informowanie Pielęgniarki Koordynatora,
– Zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą,
– Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, ze standardami opieki ustalonymi w zakładzie oraz zasadami etyki zawodowej,
– Znajomość i przestrzeganie praw pacjenta,
– Systematyczne doskonalenie kwalifikacji zawodowych (samokształcenie, udział w szkoleniach, kursach) i jakości świadczonej opieki,
– Wykonywanie innych poleceń pielęgniarki Koordynatora nie objętych niniejszym zakresem, a nie wykraczających poza zakres jej kompetencji,
– Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
– Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, noszenie w godzinach pracy ubioru służbowego, dbałość o wygląd zewnętrzny i estetykę miejsca pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o załączenie poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000″.

Miejsce pracy:

NZOZ Szpital Mazovia Warszawa-Ursynów
Al. Komisji Edukacji Narodowej 47/u15
Warszawa, 02-797
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.