Pielęgniarka/Pielęgniarz – Stara Kiszewa

Informacje o zatrudnieniu:

Proponowana forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Opis pracy:
Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie (gm. Stara Kiszewa, woj. pomorskie) zatrudni pielęgniarkę na 12-to dniowe turnusy kolonijne (terminy turnusów na stronie www.wygonin.pl w zakładcze kolonie letnie). Wynagrodzenie 1400,00 zł brutto za turnus, wyżywienie, zakwaterowanie gratis. Wymagania formalne: - przesłanie CV, - skan kursu potwierdzającego kwalifikację zawodową bądź zaświadczenie o wykonywaniu zawodu, - aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych bądź zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pracy w charakterze wychowawcy na kolonii, - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub pisemne oświadczenie o niekaralności. Zgłoszenia najpóźniej do 31 marca 2018 r. Do wybranych osób przesłana zostanie obowiązująca obie strony umowa przedwstępna.

Miejsce pracy:

Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie
Stara Kiszewa 18
Stara Kiszewa, 83-430
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.