Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia

Opis pracy:
CENTRUM MEDYCZNE IPS przy ul. Korzona 111 w Warszawie poszukuje P I E L Ę G N I A R K I do pracy w Poradni Medycyny Rodzinnej na stanowisku Pielęgniarki POZ/Rejestratorki, posiadającej jedno z poniższych kwalifikacji: - ukończone szkolenie specjalizacyjne/kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo – rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; - w trakcie odbywania szkolenia/kursu; - tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w POZ. Dodatkowym atutem będzie ukończony kurs EKG oraz kurs szczepień ochronnych, a także znajomość pracy z komputerem. Wszystkich chętnych prosimy o składanie CV w rejestracji Poradni przy ul. Korzona 111 lub przesyłanie faxem na nr 22/678 15 85 lub mailem na adr

Miejsce pracy:

Centrum Medyczne IPS
Korzona 111
Warszawa, 03-571
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.