Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Pielęgniarka POZ
Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia

Opis pracy:
CENTRUM MEDYCZNE IPS w Warszawie poszukuje P I E L Ę G N I A R K I do pracy w Poradni Medycyny Rodzinnej na stanowisku Pielęgniarki POZ/Rejestratorki, posiadającej jedno z poniższych kwalifikacji: ukończone (lub w trakcie) szkolenie specjalizacyjne/kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa: rodzinnego lub środowiskowego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; lub tytuł magistra pielęgniarstwa z co najmniej trzyletnim stażem pracy w POZ. Dodatkowym atutem będzie ukończony kurs EKG oraz kurs szczepień ochronnych, a także znajomość pracy z komputerem. Wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie CV faxem na nr: 22/678 15 85 lub mailem na adres: [email protected].

Miejsce pracy:

Centrum Medyczne IPS Filia Nr 1
Korzona 111
Warszawa, 03-571
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.