Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia

Opis pracy:
• przygotowywanie gabinetów i pacjentów do badań i zabiegów, • przyjmowanie, rejestracja i kierowanie pacjentów na badania, • pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych, wykonywanie EKG, iniekcji, • asystowanie przy czynnościach medycznych, • prowadzenie bieżącej dokumentacji medycznej, • utrzymanie sprawności technicznej narzędzi, sprzętu i aparatury, • zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą, • wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z kompetencjami, ze standardami opracowanymi przez placówkę oraz zasadami etyki zawodowej, • współpraca z innymi członkami zespołu w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki na wysokim poziomie.

Miejsce pracy:

Green Medica M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba s.c.
Al. Jerozolimskie 21
Warszawa, 00-509
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.