Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: Przełożona piel.
Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia

Opis pracy:
• nadzór nad całokształtem pracy podległego personelu średniego i niższego, • uzgadnianie spraw dotyczących organizacji pracy podległego personelu z kierownikiem przychodni, • kontrolowanie przestrzegania przez personel obowiązujących regulaminów pracy, • nadzorowanie przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń, • nadzorowanie poziomu wykonywania zadań i oceny wyników podległego personelu, • przyjmowanie, rejestracja i kierowanie pacjentów na badania, • pobieranie materiału biologicznego do badań diagnostycznych, wykonywanie EKG, iniekcji, • asystowanie przy czynnościach medycznych, • prowadzenie dokumentacji medycznej, • nadzorowanie nad utrzymaniem sprawności technicznej narzędzi, sprzętu i aparatury, • zabezpieczenie i właściwe przechowywanie leków i środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą.

Miejsce pracy:

Green Medica M. Wojciechowska-Szac, G. Kotarba s.c.
Al. Jerozolimskie 21
Warszawa, 00-509
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.