Pielęgniarka/Pielęgniarz – Warszawa

Informacje o zatrudnieniu:

Nazwa stanowiska: pielęgniarka
Proponowana forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wynagrodzenie: 5500

Opis pracy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad stanem sanitarno-higienicznym personelu medycznego, sprzętu i pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
2) prowadzenie ewidencji osób szczepionych przeciw WZW typu B;
3) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad realizacją Programu Szczepień Ochronnych w zakresie; sporządzania sprawozdań z wykonanych szczepień;
4) opracowanie i kontrolowanie procedur związanych z postępowaniem z wyrobami medycznymi, narzędziami, sprzętem medycznym, ,materiałem opatrunkowym , w trakcie i po procesie sterylizacji,
5) planowanie zaopatrzenia w materiały w celu zachowania ciągłości pracy Sekcji Epidemiologii i Sterylizacji
6) nadzór nad zużyciem materiałów przez podległych pracowników pod względem merytorycznym i ilościowym;
7) nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami medycznymi w gabinetach;
8) ścisła współpraca z pracownikami Działu Administracyjno-Technicznego w zakresie nadzoru nad firmą sprzątającą i firmą wywożąca odpady medyczne;
9) współpraca z podmiotem odpowiedzialnym za wywóz i utylizację odpadów medycznych;
10) nadzór nad zawartymi umowami na usługi sterylizacji oraz konserwacje sprzętu i wyposażenia Sekcji;
11) przeprowadzanie systematycznych szkoleń personelu medycznego z zakresu przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z procedurami systemu zarządzania jakością;
12) ścisła współpraca z Pełnomocnikiem ds. Jakości w zakresie aktualizacji procedur dotyczących zasad przyjmowania pacjentów w gabinetach, w tym aktywny udział w auditach;
13) merytoryczna współpraca z organami kontroli, w szczególności Inspekcją Sanitarną;
14) ścisła współpraca z Kierownikami Poradni, Pracowni i Koordynatorami w zakresie przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych przez pracowników;
15) bieżący nadzór nad realizacją zadań pracowników Sekcji Epidemiologii i Sterylizacji w porozumieniu z Dyrektorem ds. Medycznych,
16) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p/poż. pracowników Sekcji Epidemiologii i Sterylizacji;
17) bieżąca współpraca z Dyrektorem ds. Medycznych.

Oferujemy:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę – 1/1 etat
• pracę w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku 8.00 – 15.35
• stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie
Wymagania na stanowisku pracy
• minimum wykształcenie średnie medyczne (mile widziane pielęgniarskie)
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 3 –letnie
• umiejętność pracy w zespole
• znajomości przepisów prawa w zakresie wymagań dotyczących podmiotów leczniczych,

Miejsce pracy:

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
ul. Nowy Zjazd 1
Warszawa, 00-301
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.