Pielęgniarka/Pielęgniarz – Węgrów

Informacje o zatrudnieniu:

Proponowana forma zatrudnienia: Dowolna forma zatrudnienia

Opis pracy:
Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych przy współpracy z lekarzem POZ. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji medycznej. Pielęgniarkom posiadającym wymagane kwalifikacje ( kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w zakresie opieki długoterminowej, środowiskowej, rodzinnej, zachowawczej) oferujemy atrakcyjne i stabilne warunki pracy.

Miejsce pracy:

N ZOZ Świadczenia Pielęgniarskie
Bohaterów Warszawy 2
Węgrów, 07-100
Polska

Dodatkowe informacje:

Oferta archiwalna. Ogłoszenie nie jest już aktualne.