Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu prowadzi wiele różnych kursów zarówno dla pielęgniarek jak i położnych. Z ich pełną listą można zapoznać się poniżej.

Adres: Piłsudskiego 13 50-048 Wrocław
Telefon: 71 797 57 57; 783 371 474
Fax: 71 750 30 67
E-mail: [email protected]
Strona www: http://eckp.wroclaw.pl/


Pielęgniarstwo operacyjne


Pielęgniarstwo pediatryczne


Pielęgniarstwo psychiatryczne


Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania


Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych


Pielęgniarstwo chirurgiczne


Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii


Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji


Wykonywanie i ocena testów skórnych


Wywiad i badanie fizykalne


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego