Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Kurs dla: Pielęgniarek
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 350.00 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie szczepień ochronnych2, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 80 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne –35 godzin,
  • zajęcia praktyczne –45 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 8 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych