Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla położnych i pielęgniarek - część 2


Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego


Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie okołoporodowym


Wykonanie badania spirometrycznego


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Szczepienia ochronne dla położnych


Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego


Wywiad i badanie fizykalne


Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa


Leczenie ran dla pielęgniarek


Leczenie ran dla położnych


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka


Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji


Wywiad i badanie fizykalne


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego