Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji


Szczepienia ochronne dla położnych


Edukator w cukrzycy


Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu


Kompresjoterapia


Wywiad i badanie fizykalne


Wykonanie badania spirometrycznego


Szczepienia ochronne dla położnych


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Leczenie ran dla położnych


Leczenie ran dla pielęgniarek


Endoskopia


Endoskopia


Edukator w cukrzycy


Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Endoskopia


Leczenie ran dla położnych


Leczenie ran dla pielęgniarek


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa


Leczenie ran dla położnych


Leczenie ran dla pielęgniarek


Wykonywanie i ocena testów skórnych


Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I


Wywiad i badanie fizykalne


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego