Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Kurs dla: Pielęgniarek i położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - Poznań
Województwo: wielkopolskie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 450.00 zł

Opis:

Cel kształcenia:

Pielęgniarka, położna sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

Czas kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów wynosi: 70 godzin dydaktycznych, w tym:

  • zajęcia teoretyczne –35 godzin,
  • zajęcia praktyczne –35 godzin.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych