Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Poznaniu prowadzi wiele różnych kursów zarówno dla pielęgniarek jak i położnych. Z ich pełną listą można zapoznać się poniżej.

Adres: Mostowa 27, pok. 409, 4 piętro 61-854 Poznań
Telefon: 783314474
Fax: -
E-mail: [email protected]
Strona www: http://www.eckp.poznan.pl/


Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego


Podstawy opieki paliatywnej


Leczenie ran dla położnych


Leczenie ran dla pielęgniarek


Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Kompresjoterapia


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa


Szczepienia ochronne dla położnych


Edukator w cukrzycy


Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I


Wywiad i badanie fizykalne


Wykonywanie i ocena testów skórnych


Endoskopia


Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka