Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Poznaniu prowadzi wiele różnych kursów zarówno dla pielęgniarek jak i położnych. Z ich pełną listą można zapoznać się poniżej.

Adres: Mostowa 27, pok. 409, 4 piętro 61-854 Poznań
Telefon: (61) 610 10 98; 783314474
Fax: (61) 610 10 99
E-mail: [email protected]
Strona www: http://www.eckp.poznan.pl/


Pielęgniarstwo geriatryczne


Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących


Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki


Pielęgniarstwo internistyczne


Pielęgniarstwo pediatryczne


Pielęgniarstwo onkologiczne


Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze


Pielęgniarstwo opieki paliatywnej


Pielęgniarstwo operacyjne


Wywiad i badanie fizykalne


Edukator w cukrzycy


Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów


Podstawy opieki paliatywnej


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka


Leczenie ran dla położnych


Leczenie ran dla pielęgniarek


Pielęgniarstwo psychiatryczne


Pielęgniarstwo epidemiologiczne


Pielęgniarstwo chirurgiczne