Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego w Poznaniu prowadzi wiele różnych kursów zarówno dla pielęgniarek jak i położnych. Z ich pełną listą można zapoznać się poniżej.

Adres: Mostowa 27, pok. 409, 4 piętro 61-854 Poznań
Telefon: (61) 610 10 98; 783314474
Fax: (61) 610 10 99
E-mail: [email protected]
Strona www: http://www.eckp.poznan.pl/


Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I


Wykonywanie i ocena testów skórnych


Endoskopia


Edukator w cukrzycy


Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka


Resuscytacja krążeniowo - oddechowa


Leczenie ran dla położnych


Leczenie ran dla pielęgniarek