Szczepienia ochronne dla położnych

Kurs dla: Położnych
Typ kursu: Kurs specjalistyczny
Organizowany przez: Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego - Poznań
Województwo: wielkopolskie
Płatność: pełnopłatny
Cena: 300.00 zł

Opis:

Cel kształcenia:
Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie2: szczepień ochronnych noworodków; szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Czas trwania kształcenia:
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 52 godziny dydaktyczne:

  • zajęcia teoretyczne –27 godzin,
  • zajęcia praktyczne –25 godzin.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem kursu, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych. Oznacza to, że 90% łącznej liczby godzin przeznaczonych na realizację programu nie podlega zmianie. Wskazane 10%, co stanowi nie więcej niż 5 godzin, może być wykorzystane na samokształcenie.

Więcej informacji na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych