Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych

Zobacz trzy powody, które według resoru zdrowia stanowią o fakcie niemożności ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych. Trzeci nawet jest zabawny! "Ustalenie minimalnego wynagrodzenia mogłoby prowadzić do dalszego zubożenia pielęgniarek i położnych". A wydawało się, że radosna twórczość resoru zdrowia ma swoje granice.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarko i położno! Powinnaś być zadowolona. Twoje zarobki według wiceministra zdrowia w okresie listopad 2007 do kwietnia 2011 wzrosły odpowiednio o: około 20%, 23% lub 28%. Do jakiej grupy się zaliczasz? Tylko nie kombinuj i pisz prawdę.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dostałaś podwyżkę w 2011 roku? Ministerstwo zdrowia wyjaśnia, że ustawa w której zapisano: "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie" nadal obowiązuje. Co nam po tych wyjaśnieniach, jak podwyżek nie ma.

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych.

Była przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego PiP będzie się ubiegać o mandat poselski. Z listy SLD. Żeby tylko w sejmie była pani przewodnicząca nie zajmowała się sprawami pielęgniarek i położnych. Jak skutecznie zajmowała się sprawami naszego środowiska zawodowego odczuwamy codziennie na własnej skórze. Czy w ławach sejmowych będzie siedziała także w czepku?

Związek zawodowy pielęgniarek i położnych.

Ministerstwo zdrowia odpowiada na interpelacje poselską - regulacje prawne w zakresie podwyżek dla pielęgniarek i położnych (gwarantujące 3/4 kwoty obliczonej jako co najmniej 40% różnicy wynikającej ze wzrostu wysokości kontraktu NFZ z SP ZOZ), "nie przewidują żadnych wyjątków i nie różnicują zasad podwyższenia wynagrodzeń w zależności od tego, jaki odsetek osób zatrudnionych stanowią pielęgniarki i położne".

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych.

Poseł w zapytaniu poselskim wyraża pogląd, że stosowanie ustawy podwyżkowej w każdej jednostce ochrony zdrowia jest nieuzasadnione. Swój pogląd uzasadnia sytuacją, gdzie w danym zakładzie pracy na 347 pracowników 34 to pielęgniarki. Zgodnie z ustawą, pielęgniarki hipotetycznie powinny dostać po 6 618 zł, natomiast inni pracownicy (dyspozytorzy i ratownicy medyczni) po 240 zł.

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych - owoc (nie)porozumienia Kopacz - panie w czepkach.

Wideo. Dyrektor szpitala i pielęgniarka oddziałowa wypowiadają się w sprawie ustawy, która weszła w życie 21 grudnia, a zapisano w niej, że "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie".

Ustawa podwyżkowa 2011 dla pielęgniarek i położnych - owoc (nie)porozumienia Kopacz - panie w czepkach.

W Dzienniku Ustaw nr 230 pod poz. 1507 opublikowano treść ustawy o podwyżkach dla pielęgniarek i położnych. Ustawa wejdzie w życie w dniu 21 grudnia br.

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Prezydent RP w dniu 26 listopada podpisał ustawę regulującą, że "kierownik SPZOZ jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik SPZOZ przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Wiceminister Marek Haber przezentuje swoistą urzędniczą "wybiórczą impotencję". Jak ministerstwu pasuje to może, jak nie pasuje to nie może. Teraz wiceminister zdrowia przezentuje stanowisko, że ministerstwo nie może. A mowa o podwyżkach płac dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych NZOZ, których nie obejmą wirtualne podwyżki płac uzgodnione w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach. Pielęgniarki w nzoz "czują się dyskryminowane, zapomniane i pokrzywdzone".

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

Poseł do przedstawicieli MZ podczas sejmowej komisji zdrowia poświęconej podwyżkom dla pielęgniarek: Jakie były powody tego, że do wyborów prezydenckich mówiliście, że gwarancja kroczącego wzrostu wynagrodzeń jest absurdem i bezsensem, że należy to zlikwidować, bo zaburza działanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a po tych wyborach, czy tuż przed nimi, nagle zmieniliście zdanie i utrzymaliście ten przepis, ale go zdeformowaliście?

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach.

OZZPiP w Busku Zdroju zwrócił sie do posła o interwencję w sprawie nieuwzględnienia pielęgniarek i położnych z niepublicznych zoz w projekcie ustawy dotyczącej podwyżki płac, która jest wynikiem porozumienia z dnia 30 czerwca br. - Kopacz - panie w czepkach. Pielęgniarki z NZOZ "czują się dyskryminowane, zapomniane i pokrzywdzone".

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach.

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach. 1:0 dla Kopacz. W porozumieniu zapisano: Projekt rozporządzenia (...) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku." Mamy 14 września. I co? Nic! Ale nic nie szkoda, po porozumieniu ładne zdjęcia zostaną.

Norma 1:20

Wiceminister resortu zdrowia tłumaczy dlaczego podpisano porozumienie w dniu 30 czerwca 2010 roku. Przedstawia argumentację za rozwiązaniami przyjętymi w porozumieniu Kopacz - panie w czepkach. A kilka tygodni wcześniej w sejmie forsował ustawę likwidującą podwyżki.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Norma 1:20. Ministerstwo Zdrowia strzela focha! Zabiera zabawki z piaskownicy. Najpierw samo rzucało piaskiem po oczach. Teraz tłumaczy się wychowawcy, że źle odebrano rzucanie innych piaskiem w oczy a przecież miało takie dobre intencje. I jeszcze jedno. Panie w czepkach, jak najszybciej wyjdźcie z tej pisakownicy.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zapowiedź poniedziałkowego artykułu. Norma 1:20. Ministerstwo Zdrowia strzela focha . . .

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Zobacz jaka jest obecna sytuacja w zakresie realizacji przez resort zdrowia porozumienia z dnia 30 czerwca 2010 roku. Porozumienia Kopacz - panie w czepkach. Przedstawiamy informację z posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w zakresie cudownej przemiany pogladów pani minister Kopacz oraz innych przedstawicieli resortu zdrowia w przedmiocie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jutro w sejmie będzie kabaret. Posłowie oraz minister zdrowia mają wnieść poprawkę do ustawy, którą chcieli zlikwidować zapis o konieczności dokonywania podwyżek dla pracowników szpitali. Teraz mają wnieść poprawkę, która zmienia ich poglądy o 180 stopni. Zapis o podwyżkach w ustawie ma być. Z tego 70% dla pielęgniarek i położnych. Ciekawe jak to umotywują, skoro utrzymywanie przedmiotowych zapisów wiceminister zdrowia Jakub Szulc nazywał w sejmie "bezsensem".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach, z powodu swojej egzotyczności, ze względu na poziom racjonalności poniżej poziomu depresji, doczekało się pierwszej interpelacji poselskiej. Poseł pyta w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Bezprecedensowy atak pań w czepkach z OZZPiP na Prezesa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Panie w czepkach bronią . . . . ministra zdrowia, panią Ewę Kopacz. No i porozumienia z dnia 30 czerwca, choć panie w czepkach zdają sobie sprawę z "niedoskonałości rozwiazań przyjętych w porozumieniu". Panie w czepkach nie zaniechają swoich działań, tylko dla tego, że "ich skutki mogą być niedoskonale, bądź kontrowersyjne".

Polskie pielęgniarstwo.

Panie w czepkach nie wiedzą co podpisywały? Teraz piszą . . . wyjaśnienie do porozumienia. I o dziwo pojawiają się nowe fakty. Podobno OZZPiP wyraził zgodę na likwidację zapisu, na podstawie którego ze wzrostu kontraktu z NFZ, zakłady opieki zdrowotnej są zobowiązane do podwyższania płac.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Jestem wściekły na panie w czepkach. Dlaczego o porozumieniu Kopacz - Gardias należy mówić: porozumienie Kopacz - panie w czepkach?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Dlaczego minister Ewa Kopacz wydała na konferencji prasowej polecenie prezes Naczelnej Izby PiP? Czyżby minister zdrowia, który jest lekarzem był poirytowany sytuacją, kiedy "stawia mu się pielęgniarka"? Czy takie polecenie wykonała pani Dorota Gardias?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Każdy szpital ma swoją tzw. misję. A jaką misję powinno mieć MZ? Proponuję następującą: "Wczoraj nie mogliśmy, dziś możemy, a jutro . . . to zależy jak nam będzie bardziej pasowało".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Analizujemy kolejny aspekt tzw. porozumienia MZ - OZZPiP. Po aspekcie dotyczącym wirtualnych (wyborczych) podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych, teraz przyjrzyjmy się sprawie 1:20, rewolucyjnej propozycji MZ i Departamentu Pielęgniarek i Położnych w rozwój właściwie nie tylko polskiego, ale światowego pielęgniarstwa!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Kilka refleksji na temat tzw. porozumienia MZ - OZZPiP. Jakie strony porozumienia, taki jego merytoryczny poziom!!!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Minister Zdrowia Ewa Kopacz podpisała tzw. "porozumienie" z OZZPiP. Nie ma ono żadnej mocy prawnej. To pobożne życzenia! Gołym okiem widać, że to element kampani wyborczej, prezydenckiej. A przecież mamy świadomość, że żaden minister zdrowia nie wykazał się taką arogancją w stosunku do naszej grupy zawodowej jak minister Ewa Kopacz. Szkoda, że związek dał się wciągnąć w kampanię.

Zwiazek zawodowy pielęgniarek i położnych.

Działy aktualności