Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

ŚWIĘTA PRAWDA! Poseł do ministra zdrowia: "To nie brak absolwentów powoduje braki kadrowe w szpitalach i innych podmiotach leczniczych, lecz mała atrakcyjność zawodu pielęgniarki poprzez szczególne warunki pracy, dużą odpowiedzialność, przepracowanie i niskie wynagrodzenia".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Sonda: Powrót Liceum Medycznego? Już ponad 25% głosujących odpowiada TAK!

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Ministerstwo zdrowia pierwszy raz oficjalnie zabiera głos w sprawie powrotu do kształcenia pielęgniarek w formie liceów medycznych.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Ministerstwo zdrowia tłumaczy dlaczego rozważa powrót do kształcenia pielęgniarek w Liceach Medycznych

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

W sprawie Liceów Medycznych ministerstwo prowadzi konsultacje robocze z Krajowym Koordynatorem do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w celu zapewnienia zgodności proponowanego systemu kształcenia z Dyrektywą...

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

"Druga ścieżka kształcenia w zawodzie pielęgniarki". Minister zdrowia pierwszy raz oficjalnie informuje o "możliwość wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Minister zdrowia wysłał do wojewodów ankietę w sprawie "zapotrzebowania na kształcenie w zawodach: pielęgniarki i asystenta pielęgniarki w liceach medycznych". Jakie są wyniki ankiety?

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Poseł do ministra Radziwiłła: "Jaka będzie różnica programowa w porównaniu z dotychczas obowiązującymi procedurami w zakresie kształcenia pielęgniarek, w przypadku wprowadzenia Liceów Medycznych? Jakiej sytuacji oczekuje się w kilkuletniej perspektywie"?

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Liceum Medyczne powróci? Komentarz na Portalu: "Sama ukończyłam Liceum Medyczne. Uważam, że LM dobrze nas przygotowały do roli pielęgniarki, aż za dobrze...".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Sonda: Powrót Liceum Medycznego? Tak czy nie? 77 do 23%.

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Kierunek pielęgniarstwo w nowej strukturze szkolnictwa zawodowego. Technik pielęgniarstwa? W II stopniowej szkole branżowej?

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

Poseł do Radziwiłła: Względem jakiego klucza miałyby być określane pensje pielęgniarek „po studiach” oraz „po liceum”? Proszę o dokładny opis nowego zawodu „asystenta pielęgniarki”.

Zawód pielęgniarki a licea medyczne

Władze izby pip wyrażają swoją opinię w sprawie propozycji "przywrócenia kształcenia na poziomie średnim w liceach medycznych oraz uruchomienia dwuletniego kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki stanowiącego wsparcie dla pacjentów niesamodzielnych oraz personelu pielęgniarskiego".

Zawód pielęgniarki a licea medyczne

Poseł do ministra zdrowia: czy planowane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek było konsultowane ze środowiskiem pielęgniarek i położnych?

Zawód pielęgniarki a licea medyczne.

Video - Prezes izby pip w sejmie mówi do siedzącego naprzeciwko wiceministra zdrowia o ratownikach oraz liceach medycznych....

Minister zdrowia pyta uczniów gimnazjów: czy jesteś zainteresowany kształceniem w zawodach: pielęgniarki/pielęgniarza lub asystenta pielęgniarki/pielęgniarza?

Pielęgniarstwo 2016.

Poseł (PIS) na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych: zastanawiamy się nad tym czy nie uruchomić średniego szczebla...

Pielęgniarstwo 2016.

Działy aktualności