Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Leczenie ran dla pielęgniarek


Wykonywanie i ocena testów skórnych


Wykonywanie i ocena testów skórnych


Wykonanie badania spirometrycznego


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Leczenie ran dla pielęgniarek


Endoskopia


Endoskopia


Żywienie dojelitowe i pozajelitowe


Endoskopia


Leczenie ran dla pielęgniarek


Podstawy opieki paliatywnej


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek


Leczenie ran dla pielęgniarek


Szczepienia ochronne dla pielęgniarek