Działy aktualności

Dofinansowane specjalizacje

Ministerstwo zdrowia ogłosiło przetarg na prowadzenie dofinansowanych specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2016 roku. Zobacz w jakich województwach mają być przeprowadzone szkolenia oraz w jakich dziedzinach pielęgniarstwa.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Doskonalenie Zawodowe: jak się dostać na dofinansowaną specjalizację; bezpłatne szkolenia

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo zdrowia ogłosiło w dniu 26 kwietnia br. przetarg na prowadzenie dofinansowanych specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2016 roku. Zobacz w jakich województwach mają być przeprowadzone szkolenia oraz w jakich dziedzinach pielęgniarstwa.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016.

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Straciliśmy miliony złotych na dofinansowane specjalizacje dla pielęgniarek

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

Zobacz wykaz specjalizacji, które zamierza dofinansować w 2016 roku ministerstwo zdrowia, z podziałem na poszczególne województwa.

Dofinansowane specjalizacje 2016.

Władze izby określiły wykaz dziedzin pielęgniarstwa, w których powinny zostać zorganizowane dofinansowane specjalizacje (ok. 3 000 miejsc szkoleniowych) dla pielęgniarek i położnych w 2016 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016: OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA - komentarz redakcji

Jakie ma podejście do pielęgniarek i położnych ministerstwo zdrowia? Tylko 25% procent pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty dostała dofinansowanie z mz. Reszta, czyli 75% sama ponosiła koszty.

Pielęgniarstwo 2015.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Doskonalenie Zawodowe: jak się dostać na dofinansowaną specjalizację; bezpłatne szkolenia

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych w pytaniach i odpowiedziach

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - Straciliśmy miliony złotych na dofinansowane specjalizacje dla pielęgniarek

Ogłoszono ile miejsc szkoleniowych będzie w 2016 roku na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016.

Mamy dobrą informację dla pielęgniarek i położnych, które dostały się na dofinansowaną specjalizację poza limitem!

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2015.

Zobacz jakie firmy zorganizują dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych w 2015 roku. Specjalizacje mają rozpocząć się przed 24 sierpnia i zostaną poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym.

Dofinansowane specjalizacje 2015.

Dofinansowane specjalizacje 2015 - zobacz informator redakcji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, nakład 90 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 90 tysięcy egzemplarzy.

Cuda. Firmy oferujące szkolenia dla pielęgniarek i położnych złożyły oferty na organizację dofinansowanych specjalizacji. Ceny? Nie do uwierzenia! Od 1 999 zł.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2015.

Zobacz ile specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach, zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia w 2015 roku.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.

Minister Zdrowia określił liczbę miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych w 2015 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2015.

Zobacz jakie specjalizacje i w jakich województwach zamierza dofinansować ministerstwo zdrowia w 2014 roku. Jest 1850 miejsc szkoleniowych.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2014.

W 2014 roku będzie 1850 miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach dla pielęgniarek i położnych. Zobacz jakie specjalizacje powinny zostać dofinansowane w poszczególnych województwach w opinii władz izby pip.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2014.