Działy aktualności

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Związek pip zmienił zdanie: należy zrównać ze sobą dwa przypadki posiadanych kwalifikacji tj. wynagradzać na równym poziomie pielęgniarki i położne z tytułem magistra z pielęgniarkami i położnymi posiadającymi specjalizację i zarazem wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz pismo związku pip do marszałka senatu w sprawie grupy 8 i 9 pielęgniarek i położnych, zamieszczonych w ustawie o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Epidemia? PO OLŚNIENIU samorządu pip, tym razem OLŚNIENIE wykazuje związek pip. Pielęgniarki i położne coraz bardziej zdziwione...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Komentarz na FB: Ktoś kto zdobył dyplom pielęgniarki, bez znaczenia w jakim systemie kształcenia, zasługuje na godną płacę!

Komentarze pielęgniarek i położnych.

Publikujemy 11 najciekawszych (według redakcji portalu) komentarzy pielęgniarek i położnych zamieszczone w ostatnim czasie pod artykułami na portalu, dotyczące nowej ustawy o wynagrodzeniach oraz ogólnej sytuacji w pielęgniarstwie... Zostaną one wydrukowane w czerwcowym wydaniu branżowego miesięcznika Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Warto przeczytać wybrane wypowiedzi posłów w trakcie debaty sejmowej, dotyczące podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisane im wskaźniki pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ustawa o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zostanie rozpatrzona przez senacką komisje zdrowia w dniu 20 czerwca, natomiast 21 czerwca została umieszczona w porządku obrad posiedzenia senatu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarki i położne spontanicznie wysyłały maile do naczelnej rady pip w sprawie nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych. Zobacz jaką odpowiedź dostały od pań w czepkach. Redakcja portalu stawia jedno pytanie...

Działalność pań w czepkach.

Minister Radziwiłł podzielił pielęgniarki. Polak potrafi! Takie ogłoszenia dyrektorów pomiotów leczniczych to tylko kwestia czasu...

Radziwiłł podzielił pielęgniarki.

Komentarz na pielegniarki.info.pl: Tak niestety jest, a nawet jeszcze gorzej. Pielęgniarka bez specjalizacji bez względu na wykształcenie jest w gr. 9.

Komentarze pielęgniarek i położnych.

Komunikat ze strony internetowej ministerstwa zdrowia: "Ustawa o minimalnych wynagrodzeniach kompleksowo ureguluje kwestię wynagrodzeń pracowników medycznych...". Zobacz wyliczenia w zakresie wysokości płac.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka), na plenarnym posiedzeniu sejmu, o nowej ustawie o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w ochronie zdrowia powiedziała...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz jakie poprawki do nowej ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia zgłaszali posłowie, w kontekście podziału pielęgniarek i położnych oraz przypisanego im współczynnika pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

PILNE! OLŚNIENIE pań w czepkach, w kontekście podziału pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac oraz przypisanego im współczynnika pracy.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Izba naczelna pip wydała komunikat: "W związku z licznymi zapytaniami członków samorządu pielęgniarek i położnych...".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Czarno na białym. Tak samorząd pip dzielił pielęgniarki i położne, w kontekście wysokości wynagrodzenia. Wczoraj zmienił zdanie! Dzień po uchwaleniu nowej ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Pomroczność jasna?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Panie w czepkach doznały OLŚNIENIA! Napisały list do ministra Radziwiłła, dzień po uchwaleniu przez sejm ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Szkoda, że się nie zająknęły o projekcie ustawy autorstwa (nie)porozumienia związków zawodowych. Ale wezwał je do tego marszałek sejmu! Poczekamy...

Działalność pań w czepkach...

Poseł z sejmowej mównicy do wiceministra zdrowia (pielęgniarki): "Nie jestem lekarzem, nie jestem pielęgniarzem, nie pracuję w tej branży... Zostałem zobowiązany przez moich wyborców do zadania pani kilku pytań... Jedno z nich brzmiało: Czy wy się w tym ministerstwie już zupełnie oderwaliście od realiów?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poseł na plenarnym posiedzeniu sejmu: "Rozumiem, że zabierając prawdziwe, realne podwyżki prof. Mariana Zembali i dając w zamian ochłap wyceniany z tej ustawy na 49 zł dla pań najgorzej zarabiających w zawodach pielęgniarki i położnej".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz pełny tekst ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia (także pielęgniarek i położnych), uchwalonej przez sejm w dniu 8 czerwca 2017 roku. Ustawa jest już w senacie(!!!!) - nr druku 529. Najbliższe posiedzenie senatu 21-22 czerwca.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poseł zgłosił poprawkę do ustawy o wynagrodzeniach w zakresie podziału pielęgniarek i położnych na grupy oraz przypisanych tym grupom współczynnikom pracy. "Bardzo ważny jest poziom wykształcenia, dyplom, ale ważne jest również przygotowanie i doświadczenie zawodowe".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

8 czerwca 2017 - W dyskusję na plenarnym posiedzeniu sejmu, o ustawie w sprawie wynagrodzeń w ochronie zdrowia, włączyła się posłanka (pielęgniarka) Bernadeta Krynicka.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poseł w sejmie o nowej ustawie w sprawie wynagrodzeń zsadniczych w ochronie zdrowia - w zakresie zawodów pielęgniarki i położnej - "rozpiętość współczynników jest bardzo spłaszczona i bardzo niska przede wszystkim".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) w dniu 8 czerwca 2017 roku, mówi na posiedzeniu plenarnym sejmu, ile będzie miała wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarka z tytułem magistra oraz ze specjalizacją. Za 4 lata tej pielęgniarki wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o ponad 2,5 tysiąca złotych!

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Posłanka pyta z sejmowej mównicy, ile ma wynieść wynagrodzenie zasadnicze magistra pielęgniarstwa. W której grupie się znajdzie? Jaki to będzie wskaźnik przeliczeniowy? "Nie potrafiłam tego znaleźć. Chyba nie 0,64? Bo tego, to chyba nie wypada proponować".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W dniu 8 czerwca sejm na posiedzeniu plenarnym omawiał ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Ile trwała dyskusja? 50 minut. Wobec faktu, że zgłoszono poprawki do projektu ustawy, ustawa wraca ponownie do komisji zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz jaką "siatkę płac" z minimalnymi wysokościami wynagrodzenia zasadniczego, między innymi pielęgniarek i położnych, zatwierdziła w dniu 7 czerwca sejmowa komisja zdrowia. Teraz ustawa zostanie skierowana pod dyskusję na plenarne posiedzenia sejmu.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Może teraz niedowiarki uwierzą w to co pisaliśmy od dawna na portalu. Wiceminister zdrowia (pielęgniarka) w sejmie: środki wypłacane dotychczas przez NFZ na dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych będą w podmiotach leczniczych przekazywane na realizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

W imieniu rządu wiceminister zdrowia (pielęgniarka) mówi w sejmie: "Najwyższe podwyżki w okresie przejściowym otrzymywać będą najmniej zarabiający...".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Radziwiłł NIEOBECNY! Posłuchaj jak wiceminister zdrowia (pielęgniarka) przedstawia w sejmie projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Zobacz co zapisano o dodatkach brutto brutto dla pielęgniarek i położnych, w uzasadnieniu do ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, autorstwa ministra Radziwiłła. "Istnieje możliwość wykorzystania przez podmioty lecznicze pozyskanych funduszy na dodatki brutto brutto, na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektowanej ustawy".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Przedstawiamy pełen tekst projektu ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, który w dniu jutrzejszym będzie omawiany w sejmie. Projekt określa również wysokość wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Radziwiłł drugi raz daje te same pieniądze pielęgniarkom i położnym. Z dodatków brutto brutto. Tylko, że na innych zasadach... Ale jako kolejną podwyżkę...

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Sejmowa komisja zdrowia na swoim posiedzeniu w dniu 7 czerwca zaplanowała: "pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników w podmiotach leczniczych". Pytanie: co z NIESPRAWIEDLIWYM dla pielęgniarek i położnych projektem (NIE)porozumienia związków zawodowych?

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Poznaj dwa projekty ustaw, które wpłynęły do sejmu. Dotyczą wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Pierwszy ministra Radziwiłła - nie daje praktycznie żadnych szans, na szybki wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Drugi (NIE) porozumienia związków zawodowych - deprecjonuje rolę pielęgniarek i położnych względem innych zawodów medycznych. Czyli wybór między cholerą a zarazą!

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki do ministra zdrowia, RPO: dlaczego minister zdrowia "proponuje dużą dysproporcję płacową w zależności od wykształcenia pielęgniarek, a nie doświadczenia..."?

Pielęgniarki 2017.

Czarno na białym. Tak samorząd pip podzielił pielęgniarki na 3 grupy: 1. pielęgniarki i położne; 2. magistrów lub specjalistów; 3. magistrów ze specjalizacją. Jakie jest wasze zdanie?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Dlaczego ministerstwo zdrowia zdecydowało, że różnica w najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - pielęgniarki a pielęgniarki ze specjalizacją ma wynosić 14%, natomiast pomiędzy pielęgniarką ze specjalizacją a pielęgniarką z tytułem magistra i specjalizacją aż 43%?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia: zakwalifikowanie magistrów pielęgniarstwa oraz położnictwa bez specjalizacji, do grupy "pielęgniarek i położnych bez specjalizacji" czyli pielęgniarek i położnych ze średnim wykształceniem, jest "zgodne z wcześniej zgłaszanymi postulatami organizacji związkowych pielęgniarek i położnych".

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych