"15 kluczowych kompetencji pielęgniarki" – pismo ministerstwa, merytoryczna odpowiedź PTPAiIO.

4 min czytania
Aktualności


Warszawa, 18 listopada 2019 r.

Konsultanci Krajowi
Stowarzyszenia/Towarzystwa
Pielęgniarskie/Położnicze
wg. rozdzielnika

Szanowni Państwo,

    W związku z pracą Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych powołanego na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019 r. (Dz.Urz.MZ 2019 r. poz. 78) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zwraca się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych kursów specjalizacyjnych (modułów specjalizacji) dla reprezentowanej przez Państwa dziedziny pielęgniarstwa wraz ze wskazaniem kompetencji po ukończeniu każdego z tych kursów, co przełoży się następnie na realizację określonych świadczeń zdrowotnych (wg. załączonego wzoru).

    Jednocześnie w imieniu Przewodniczącego Zespołu zwracamy się z prośbą o wskazanie do 15 kluczowych kompetencji, które pozwolą na realizowanie określonych świadczeń pielęgniarce/położnej specjalistce w reprezentowanej przez Państwa dziedzinie.

    Równocześnie z uwagi na rygor czasowy i termin następnego spotkania Zespołu, Centrum zwraca się z prośbą, o nadesłanie opracowań do dnia 26 listopada 2019 r.

Z poważaniem
Dyrektor
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych

Beata Guzak


Dyrektor Centrum Kształcenia
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
Beata Guzak

Szanowna Pani Dyrektor,

    W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2019, w sprawie opracowania zmian
w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych powołanego na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2019, informuję, że ze względu na krótki czas od momentu otrzymania pisma do jego realizacji, po uzgodnieniu ze środowiskiem Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki w całej Polsce, Towarzystwo nie ma możliwości przygotowania merytorycznej, rzetelnej, metodologicznie poprawnej odpowiedzi.

    W uzasadnieniu informujemy, że wskazanie zmian do programu kształcenia
a właściwie jego gruntowna zmiana nie jest możliwa bez powołania zespołów programowych dla poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa, które w sposób merytoryczny i zgodny
z obowiązującą na świecie metodologią przygotują wykaz kompetencji, pozwalających na realizację określonych  świadczeń w danej dziedzinie pielęgniarstwa.

    Zgodnie ze wskazanym wyżej zarządzeniem, powołany Zespół powinien opracować główne kierunki zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego, zaproponować skład podzespołów merytorycznych do opracowania szczegółowych rozwiązań w poszczególnych obszarach kształcenia podyplomowego, oraz przygotować i przedłożyć propozycje nowelizacji konkretnych aktów prawnych regulujących system kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Polsce. Powinien być krokiem w specjalistyczne zadania zawodowe, które w przyszłości nie mogą być sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. Wspomniane już aktywności nie mogą zostać opracowane bez udziału osób merytorycznie do tego przygotowanych, reprezentujących daną dziedzinę pielęgniarstwa, w tym dziedzinę pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pragniemy nadmienić, że już na etapie prac nad ,,Strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowaną w ramach projektu ,,Rozwój kompetencji pielęgniarskich” realizowanego w ramach PO WER, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (budżet projektu 10 579 340 zł, w tym Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, m.in. w zakresie nowych kompetencji zawodowych – 3 179 650 zł.). Towarzystwo nie mogło wyrazić swojej opinii na temat strategii w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki. Należy podkreślić, że powołanie na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r., zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, wprowadzanie zmian w standardach kształcenia, czy też ustanowienie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, odbywa się bez rekomendacji Towarzystwa czy też braku aktywnego udziału w pracach merytorycznych członków naszego Towarzystwa.

    Ponadto, należy pamiętać, że opracowując rozwiązania prawne (ustawy i rozporządzenia, standardy, programy specjalizacji) należy wziąć pod uwagę obowiązujące rozwiązania w krajach UE. Tym bardziej, że w ramach projektu ,, Rozwój kompetencji pielęgniarskich” zrealizowano 5 wizyt studyjnych w krajach UE: Szwecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Portugalia.

    Informujemy, że PTPAiIO bierze czynny udział w pracach europejskich i światowych stowarzyszeń działając na rzecz pielęgniarstwa w przedmiotowej dziedzinie. W chwili obecnej trwa europejskie badanie INACTIC, które ma ustalić europejski wykaz kompetencji pielęgniarek zaawansowanej praktyki w intensywnej opiece (odpowiednik Polskiej specjalisty pielęgniarstwa w OIT) a którego jesteśmy jednym z ekspertów. Z uwagi na powyższe działania międzynarodowe, których Polska jest członkiem, nie ma odwrotu od planowania zmian w polskim pielęgniarstwie bez uwzględnienia strategii światowych. Chodzi o ujednolicenie kompetencji pielęgniarek OIT w Europie i w przyszłości uznawanie specjalizacji przez kraje UE. Ponadto w 2013 roku EfCCNa opracowała zalecany wykaz kompetencji pielęgniarki OIT. Tworząc nowoczesny program specjalizacji musimy mieć na uwadze szerszą perspektywę i myśleć o specjalistce nie tylko w aspekcie zaawansowanych umiejętności klinicznych, ale także komunikowanie się z rodziną i jej wsparcie oraz umiejętności z zakresu zarządzania/przywództwa, nauczania i doskonalenia, mentoring, EBN.

    Według danych CKPPiP posiadamy największa liczbę specjalistek z dziedziny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, które w każdej minucie swojej pracy walczą o życie ciężko chorego pacjenta. Grupa wskazanych przez PTPAiIO jest gotowa do współpracy nad zmianami w kształceniu podyplomowym w przedmiotowej dziedzinie.

Z poważaniem
(-) Paweł Witt
Prezes PTPAiIO

 


Zobacz także:

Wynagrodzenia pielęgniarek – izba przystała na powiązanie "dodatku zembali" z zaangażowaniem w pracy oraz opinią pacjentów.

Zarobki pielęgniarek – dane zebrane od pracodawców.

Pielęgniarki: tak wygląda nasza praca – pacjentka "zwijała w rękach kabel od kroplówki".


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7710 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPaństwowy egzamin pielęgniarek i położnych.Szkolenie pielęgniarek i położnych

W cztery lata tysiąc pielęgniarek zostało specjalistami w tej dziedzinie pielęgniarstwa.

1 min czytania
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej ma na celu przygotować pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnychw zakresie opieki…
AktualnościNowa siatka płacPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarka z grupy 2 zarabia według OZZPiP ponad 13 tys. brutto brutto.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podaje obecną wysokość wynagrodzeń pielęgniarek i położnych Pani przewodnicząca Krystyna Ptok w uzasadnieniu do ustawy o wynagrodzeniu personelu pielęgniarskiego, którą…
AktualnościOferty pracy

Kilka ofert pracy dla pielęgniarek.

2 min czytania
Praca dla pielęgniarek w szpitalach Przeglądy ofert pracy, jakie prezentujemy na Portalu są dla pielęgniarek i położnych źródłem informacji. Zbiór kilku ofert,…
Komentarze