(2) Pielęgniarka kontraktowa – w umowie kontraktowej zapisano możliwość nałożenia kary pieniężnej na pielęgniarkę. Na wniosek ordynatora lub skargi pacjenta. W jakiej wysokości?

1 min czytania
AktualnościPielęgniarka kontraktowa
(2) Pielęgniarka kontraktowa – w umowie kontraktowej zapisano możliwość nałożenia kary pieniężnej na pielęgniarkę. Na wniosek ordynatora lub skargi pacjenta. W jakiej wysokości?

       

      

 

 

Poniżej prezentuję fragment jednej z umów kontraktowych pomiędzy szpitalem a pielęgniarką:

§ 13.
Kary umowne
1. W przypadku nieprzestrzegania zakresu świadczonych usług, Regulaminu udzielania świadczeń lub niestosowania się Przyjmującego zamówienie do zarządzeń porządkowych Udzielającego zamówienia, Udzielający zamówienia może na wniosek Lekarza
kierującego oddziałem odpowiedzialnego za kontrolę jakości usług objętych niniejszą Umową, wymierzyć Przyjmującemu zamówienie karę pieniężną w wysokości od połowy jednomiesięcznej należności do jednej miesięcznej należności wyliczonej ze średniej z ostatnich trzech miesięcy.
2. W przypadku złożenia przez pacjenta skargi na nieodpowiednią jakość usług świadczonych przez Przyjmującego zamówienie, Udzielający zamówienia będzie uprawniony do nałożenia na Przyjmującemu zamówienie kary umownej w wysokości do 25 % średniego miesięcznego wynagrodzenia po zapoznaniu się ze stanowiskiem Przyjmującego zamówienie i opinią komisji etycznej.
3. Karą umowną jest również kara pieniężna określona w § 9 ust. 2.
4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne. 
5. Egzekucja kary pieniężnej z należności Przyjmującego zamówienie nastąpi w pierwszym po wymierzeniu kary terminie płatności określonym w § 8 lub z weksla gwarancyjnego ewentualnie z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej.

​Wybrał:

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Pielęgniarka kontraktowa

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania przed nimi stojące u progu macierzyństwa.

5 min czytania
Przemoc domowa wobec kobiet ciężarnych jest obecnie problemem zarówno medycznym, jak i społecznym. Kobiety pokrzywdzone przemocą wymagają objęcia wsparciem na wielu płaszczyznach….
AktualnościNowa siatka płac

Zmiana wynagrodzeń pielęgniarek.

3 min czytania
Nowy podział pielęgniarek i położnych a wysokość wynagrodzenia zasadniczego Ogromnym zaskoczeniem dla użytkowników Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych jest zadziwiająca zgodność protestujących…
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
Komentarze