240 pielęgniarek chce ukończyć ten kurs kwalifikacyjny.

2 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
240 pielęgniarek chce ukończyć ten kurs kwalifikacyjny.

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs kwalifikacyjny, który jest przedmiotem dzisiejszego artykułu, w latach 2016 – 2022 ukończyło 82 pielęgniarek.

Pielęgniarki w ciągu tych lat ukończyły kurs kwalifikacyjny – pielęgniarstwo pediatryczne. Celem kształcenia tego kursu jest zapewnienie przez pielęgniarkę opiekę w zdrowiu, chorobie, niepełnosprawności dziecku. Pielęgniarka po ukończeniu powyższego kursu podejmuje działania ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Efekty uczenia się pielęgniarek

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego otrzymuje pielęgniarka, która:

1) w zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego do planowania i sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym;
 • znajomość podstawowych regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywanych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i jakości opieki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;
 • udzielać wybranych świadczeń specjalistycznych obejmujących planowanie, realizowanie i ocenę w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego;
 • wykonywać wybrane świadczenia w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego zgodnie z zasadami etyki zawodu i poszanowania praw pacjenta;
 • monitorować stan pacjenta i interpretować wyniki badań diagnostycznych;
 • doradzać dziecku i rodzinie/opiekunom w zakresie zachowań prozdrowotnych;
 • podejmować działania na rzecz rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • rozwija współpracę z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • krytycznie analizuje swoją wiedzę i umiejętności oraz planuje rozwój własny.

Pielęgniarstwo pediatryczne – wykaz literatury 

W Sklepie Pielęgniarek i Położnych dostępne są pozycje, które sprawdzą się w przygotowaniach do odbycia przedmiotowego kursu.

B. Pawlaczyk: Pielęgniarstwo pediatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007 (dodruk 2022)

Zespół autorski tworzą specjaliści praktycy – wykładowcy z wydziałów pielęgniarskich z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Dzięki temu w całej publikacji aspekty pielęgniarskie łączą się z elementami klinicznymi.

Autorzy określają jakże ważną rolę pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej oraz omawiają oczekiwania społeczne w stosunku do tej grupy zawodowej. Kładą nacisk na zagadnienia komunikowania się pielęgniarki z małymi pacjentami, ich rodzicami i opiekunami oraz szczegółowo opisują proces pielęgnowania dzieci.

D. Zarzycka, A. Emeryk: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020 (dodruk 2022)

„Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne” zawiera informacje niezbędne w codziennej praktyce. Będzie doskonałym źródłem wiedzy przede wszystkim dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa oraz pielęgniarek i położnych – specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, rodzinnego, w tym pielęgniarek realizujących praktykę w środowisku nauczania i wychowania oraz dla innych osób sprawujących opiekę nad dzieckiem (żłobki, przedszkola).

Liczba pielęgniarek, które zgłosiły się do organizatorów szkoleń, aby odbyć kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo pediatryczne

Z danych (na dzień 25 lipca 2023 roku) zamieszczonych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych wynika, że liczba zainteresowanych pielęgniarek odbyciem przedmiotowego kursu kwalifikacyjnego to 240 osób.

Poniżej publikujemy szczegółowe dane z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie30
kujawsko-pomorskie0
lubelskie0
lubuskie0
łódzkie25
małopolskie45
mazowieckie0
opolskie0
podkarpackie25
podlaskie90
pomorskie0
śląskie0
świętokrzyskie0
warmińsko-mazurskie0
wielkopolskie25
zachodniopomorskie0
Razem:240

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1080 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Aktualności

Wywiad z Open Europe: Praca dla Pielęgniarek w Norwegii Opinie Open Europe

6 min czytania
Dlaczego założyliście firmę Open Europe? Firma Open Europe powstała, aby pomagać polskim pielęgniarkom zmieniać swoje życie na lepsze. Choć może to brzmieć…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychPraktyka zawodowa

Izba pielęgniarek chce obciążyć pielęgniarki kolejnymi biurokratycznymi obowiązkami.

1 min czytania
Kształcenie i doskonalenie zawodowe STANOWISKO nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 lutego…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Izba pielęgniarek dziwacznie pojmuje pojęcie - zniwelować.