4 tys. pielęgniarek zapisało się na specjalizację tylko w jednej dziedzinie pielęgniarstwa.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
4 tys. pielęgniarek zapisało się na specjalizację tylko w jednej dziedzinie pielęgniarstwa.

Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego ma na celu przygotowanie pielęgniarki do:

 • samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;
 • pełnienia roli lidera;
 • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;
 • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
 • uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Do tej specjalizacji (jak i do wszystkich pozostałych) może przystąpić pielęgniarka, która:

 • Posiada prawo wykonywania zawodu
 • Pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat
 • Została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2022 roku obowiązuje aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. 

Jak informuje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dnia 5 kwietnia 2022 roku Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację programów szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie informuje, że powyższe szkolenie specjalizacyjne, w latach 2005 – 2023 (pierwsze półrocze) ukończyło 4 164 pielęgniarek.

Poniżej publikujemy całość programu szkolenia specjalizacyjnego.

Liczba pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 

NFZ podaje, że w 2022 roku zatrudnionych było około 2,6 pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Natomiast w roku 2018 – około 1600. Średnia wieku pielęgniarek posiadających tytuł specjalisty w tej dziedzinie pielęgniarstwa wynosi około 50 lat. Natomiast 1,5 tys. jest w wieku powyżej 50 lat. W wieku do 40 lat jest tylko 300 osób. 

Normy zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach psychiatrii są przez podmioty lecznicze łamane. W jednym ze sprawozdań NIK z kontroli szpitali psychiatrycznych czytamy:

W Szpitalu w (….)  nie zostały spełnione ustalone przez Szpital normy minimalnego zatrudnienia pielęgniarek, gdy zatrudnionych było 117 pielęgniarek przy normie 137,4 etaty(niedobór 21,4). Podobnie było w Szpitalu w(…), gdzie stan zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach psychiatrycznych wynosił 74 osoby przy normie 88 etatów (niedobór 14 pielęgniarek). 

Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek – literatura 

Poniżej przedstawiamy publikacje dostępne w Sklepie Pielęgniarek i Położnych, ściśle związane z przedmiotowym szkoleniem.

Wilczek-Rużyczka E.: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019

Praca w zespole terapeutycznym i kompleksowe leczenie stanowią dzisiaj standard w diagnostyce i opiece nad pacjentem psychiatrycznym, przy czym trudno przecenić rolę, jaką w obu przedstawionych obszarach pełni kompetentna pielęgniarka. Autorzy stopniowo przechodzą od problemów ogólnych – takich jak etyczne i prawne aspekty opieki nad pacjentem psychicznie chorym, modele relacji międzyludzkich i opieka nad osobami chorymi – do problemów bardziej szczegółowych i praktycznych z uwzględnieniem różnych metod leczenia – od biologicznych, poprzez psychoterapię kreatywną, do postępowania rehabilitacyjnego.

Wilczek-Rużyczka E.: Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019

Zwięzłe kompendium wiedzy na temat komunikowania się z chorym psychicznie. W poszczególnych rozdziałach omówiono zarówno podstawy teoretyczne komunikowania się, jak i jego rodzaje. Uwzględniono również jego specyfikę w przypadku osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi, a także komunikowanie się z rodziną chorego psychicznie. Ponadto przedstawiono problemy i sytuację tych osób w rodzinie i społeczeństwie, z uwzględnieniem aspektów etycznych i prawnych.

Publikację polecamy tym, którzy na co dzień profesjonalnie zajmują się osobami z chorobą psychiczną oraz studentom kierunków medycznych i humanistycznych.

Liczba pielęgniarek, które zgłosiły się do organizatorów szkoleń, aby odbyć szkolenie specjalizacyjne pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek

W Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zamieszczono informacje o liczbie zainteresowanych pielęgniarek odbyciem specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Poniżej publikujemy te liczby, z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek, które zgłosiły swój udział w szkoleniu
dolnośląskie450
kujawsko-pomorskie330
lubelskie244
lubuskie200
łódzkie160
małopolskie155
mazowieckie446
opolskie180
podkarpackie275
podlaskie310
pomorskie185
śląskie375
świętokrzyskie165
warmińsko-mazurskie50
wielkopolskie600
zachodniopomorskie150
Razem:4 275
(dane na dzień na dzień 25 czerwca 2023 roku)

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov, ckppip.edu.pl

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych stworzyliśmy wyszukiwarkę kursów i szkoleń. Jest to praktyczna funkcjonalność Portalu, w której pielęgniarki i położne znajdą informacje o dodatkowym kształceniu. Zamieszczone w wyszukiwarce oferty szkoleń są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1101 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - zmiany w wynagrodzeniach w 2025 i 2026 roku.

2 min czytania
Bierność koalicji rządowej w sprawie nierównego traktowania pielęgniarek z grupy 5 i 6 Nowa koalicja rządowa nie zrobiła nic do tej pory…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca zapewnia "konkurencyjne i atrakcyjne wynagrodzenie pakietowe".

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowatorska Klinika Medycyny Estetycznej premium, działającą w dziedzinie transplantacji włosów i trychologii, medycyny estetycznej, a także kosmetologii, chirurgii…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2025 r.

1 min czytania
Wynagrodzenia pielęgniarek – propozycja ministerstwa W poniższym artykule, który pochodzi z lipcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych zajmiemy się tematem związanym…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek wzburzył pielęgniarki zaledwie po liceum medycznym.