Tylko 800 zatrudnionych pielęgniarek posiada tę specjalizację. 2,5 tys. chce ją odbyć.

3 min czytania
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych
Tylko 800 zatrudnionych pielęgniarek posiada tę specjalizację. 2,5 tys. chce ją odbyć.

Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie szkolenie specjalizacyjne, któremu przyjrzymy się dzisiaj bliżej, w latach 2003 – 2023 (pierwsze półrocze) ukończyło 2 999 pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i położne, w ciągu tych lat ukończyły specjalizacje – pielęgniarstwo epidemiologiczne. Celem kształcenia tego szkolenia, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra zdrowia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 844 godziny dydaktyczne:

 • zajęcia teoretyczne – 565 godzin;
 • zajęcia praktyczne – 279 godzin

Poniżej publikujemy wykaz zadań zawodowych, do których jest uprawniona pielęgniarka i położna po ukończeniu specjalizacji – pielęgniarstwo epidemiologiczne.

 1. Monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych wg obowiązujących w szpitalu procedur oraz przepisów prawa.
 2. Opracowanie i wdrożenie instrukcji, procedur zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzór nad ich realizacją.
 3. Prowadzenie oceny czynników ryzyka zakażeń szpitalnych w trakcie hospitalizacji, ich analiza, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
 4. Monitorowanie procedur higieny rąk, formułowanie wniosków i nadzór nad ich realizacją.
 5. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
 6. Opracowanie i wdrożenie instrukcji i procedur zapobiegania przenoszeniu chorób zakaźnych w szpitalu oraz nadzór nad ich realizacją.
 7. Konsultowanie osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia, choroby zakaźnej oraz wdrożonych działań przeciwepidemicznych.
 8. Planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu medycznego i pomocniczego w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz chorób zakaźnych.
 9. Opracowanie ogniska epidemicznego i nadzór nad realizacją działań przeciwepidemicznych.
 10. Planowanie kontroli mikrobiologicznej środowiska szpitalnego, analiza wyników i formułowanie wniosków.
 11. Przeprowadzenie kontroli utrzymania czystości z dezynfekcją w jednostkach udzielających świadczeń zdrowotnych i jej dokumentowanie.
 12. Konsultowanie doboru preparatów dezynfekcyjnych do narzędzi, sprzętu i powierzchni.
 13. Konsultowanie doboru preparatów antyseptycznych do odkażania skóry i błon śluzowych.
 14. Konsultowanie doboru preparatów do higienicznej dezynfekcji rąk.
 15. Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną.
 16. Dokumentowanie prowadzonego nadzoru, kontroli, wydawanych zaleceń.

Liczba pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

NFZ podaje, że w 2022 roku zatrudnionych było około 800 pielęgniarek specjalistek w dziedzinie epidemiologii. Natomiast w roku 2018 – około 600. Położnych specjalistek w tej dziedzinie pielęgniarstwa było 2022 roku około 40. Możliwość odbywania specjalizacji z epidemiologii pojawiła się w 2001 roku. Dlatego wcześniej niektóre pielęgniarki odbywały specjalizację z higieny i epidemiologii. Warto podkreślić, że  w skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą m.in. pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii. Jakie musi posiadać kwalifikacje zawodowe? 

1)  posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii;

2)  posiada średnie medyczne lub wyższe wykształcenie w dziedzinie pielęgniarstwa

3)  posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej wykonywanym w szpitalu.

Kolejny raz mamy dowód na brak powiązania siatki płac pielęgniarek i położnych z realiami wykonywania praktyki zawodowej w zawodzie pielęgniarki i położnej. W wyżej wymienionym katalogu nie ma konieczności posiadania wyższego wykształcenia. Wobec powyższego pielęgniarka epidemiologiczna z wykształceniem średnim ma podstawy pozwać szpital za nierówne traktowanie w zatrudnieniu w sytuacji kiedy jej wynagrodzenie zasadnicze będzie odbiegać od wynagrodzenia pielęgniarki epidemiologicznej z wyższym wykształceniem w dziedzinie pielęgniarstwa. Szpital nie może różnicować wynagrodzenia pracowników tylko ze względu na posiadane wykształcenie. Ten sam zakres obowiązków oraz odpowiedzialności zawodowej wymusza na pracodawcy realizowanie kodeksowej zasady: taka sama płaca za taką samą pracę. 

Warto dodać, że wymagania stawiane pielęgniarkom epidemiologicznym oraz siatka płac skutkują tym, że tylko 120 pielęgniarek i położnych jest zainteresowanych odbyciem kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 

Liczba pielęgniarek i położnych, które zgłosiły się do organizatorów szkoleń, aby odbyć szkolenie specjalizacyjne pielęgniarstwo epidemiologiczne

Z danych (na dzień 25 czerwca 2023 roku) zamieszczonych w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych wynika, że liczba zainteresowanych pielęgniarek i położnych odbyciem specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego to ponad 2 700 osób.

Poniżej publikujemy szczegółowe dane z podziałem na województwa.

Województwo:Liczba pielęgniarek i położnych, które zgłosiły swój udział w kursie
dolnośląskie272
kujawsko-pomorskie220
lubelskie120
lubuskie100
łódzkie145
małopolskie60
mazowieckie333
opolskie50
podkarpackie160
podlaskie160
pomorskie100
śląskie190
świętokrzyskie170
warmińsko-mazurskie70
wielkopolskie500
zachodniopomorskie100
Razem:2 750

źródło danych: smk2.ezdrowie.gov.

Opracowanie: Daria Krajewska pielegniarki.info.pl

Wyszukiwarka szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Na Portalu Pielęgniarek i Położnych stworzyliśmy wyszukiwarkę kursów i szkoleń. Jest to praktyczna funkcjonalność Portalu, w której pielęgniarki i położne znajdą informacje o dodatkowym kształceniu. Zamieszczone w wyszukiwarce oferty szkoleń są zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie wykazu szkoleń, które może odbywać pielęgniarka i położna.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

1075 artykułów

O autorze

Redaktor, specjalista social media. Koordynator dystrybucji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych oraz wyszukiwarki szkoleń w ramach kształcenia podyplomowego. Doradca klienta Sklepu Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Pacjent ocenił pracę pielęgniarek. Zarzuty przedstawił w sądzie.

2 min czytania
Pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły. Opiekował się mną mąż. W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2023 roku, które…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki - propozycja wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2026 złożona przez resort zdrowia.

2 min czytania
Propozycja ministerstwa zdrowia w zakresie siatki płac personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2026 roku… W kilku poprzednich artykułach redakcyjnych Ogólnopolski Portal Pielęgniarek…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory zarzucał pielęgniarce, że leżał w moczu. Co na to sąd?

1 min czytania
Pacjent zarzucał pielęgniarce, iż nie został przebrany, kiedy bezwiednie oddał mocz W jednym z uzasadnień do wyroków sądów w 2022 roku, które…
Komentarze
×
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacUprawnienia pielęgniarekWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek potwierdza: nie likwidujemy, ale ograniczamy patologię siatki płac pielęgniarek.